perplexed

  • 331
  • 24
  • 5
  • 1
  • bugün

jean baudrillard

"peki ya ben; gereksiz ve anakronik psişik bir tür uzantıysa? ya da, mastodonun ölçüsüz savunma araçları gibi son derece ağır, gereksiz ve sonunda kendini yok eden bir yükse? biri olma duygusu, tıpkı sümüklüböceğin kabuğu ya da kaplumbağanın bağası gibi, daha sonraları çok daha karmaşık bir yaratığın gelişmesine yol açacak kadar tehlikeli bir evrim hatasıysa? düşüncenin ve bilincin kendisi de bir tür uzantı, sapma, hiperteli sonucu oluşmuş bir ur, lüks ama aynı zamanda ölümcül bir işlev bozukluğu olamaz mı? bütün evrim sürecine aykırı davranarak birdenbire bunun bilincine varacağı -kendi imgesiyle medusa'laşacağı- düşünülemez mi?"
demek ki, varoluşu belirleyen bu zar oyununda tehlikeye atılan temel nokta şu: kendi iradesine dayanarak boş hayallere kapılmayı artık istememek ve onun ötesine geçmek. yani bir bakıma, kendi iradesini başka bir yere aktarmak ve kendi iktidarını devretmek.
ahlaki yasalara ve kurallara itaat etmemeyi becermek, başkalarına itaat etmemeyi becermek özgürlüğün işaretidir. ancak kendine itaat etmemeyi becerebilmek özgürlüğün son evresidir. kendi öz iradesine itaat etmek, kendi öz tutkularına boyun eğmekten daha büyük bir fenalıktır. en azından, başkalarının iradesine boyun eğmekten beterdir. zaten, kendi kararlarına acımasızca boyun eğenler otoriter kişiliklerin en büyük bölümünü oluştururlar; kendi fedakarlıklarıyla böbürlenip başkalarına daha büyük fedakarlıklar dayatırlar.
köleliğin her bir evresi, bir öncekinden hem daha incelikli hem de daha berbattır. gönüllü olmayan kölelik, yani kölenin köleliği açık şiddet ortamında yaşanır. gönüllü kölelik ise şiddete rıza gösterilmesini gerektirir. irade özgürlüğü var, ancak özgürlük iradesi yok. nihayet, kendini gönüllü olarak köle etmek ya da kendi iradesine boyun eğmek: birey irade yeteneğinden yararlanır, ancak kendine karşı özgür değildir artık; kendi iradesinin otomatik uygulayıcısıdır. herhangi bir efendinin serfi olmasa da kendinin serfidir."

devamını okuyayım »
17.10.2015 23:48