phlegethon

  • 25
  • 0
  • 0
  • 0
  • 13 yıl önce

potansiyometre

bir ayarlı direnç türüdür.içinde daire parçası şeklinde bir direnç bulunmaktadır ve bu direncin her iki ucundan dışarıya bağlantı uçları alınmıştır.iki uç arası sabit direnç özelliği gösterir.fakat üçüncü bir uç daire şeklindeki direnç üzerinde gezebilen bir uca bağlanmıştır ve sabit dirençlerden bu şekilde farklı bir farklı bir yapı oluşturulmuştur.bu yapının ortasındaki bir şaft döndürüldükçe gezici uç,direnç üzerinde gezinmekte, bunun doğal sonucu olarakta farklı direnç değerleri zuhur etmektedir.lineer ve logaritmik olarak iki tipte bulunurlar.lineer potansiyometrelerde direnç, dönüş miktarı ile doğrusal olarak artar, logaritmik potansiyometrelerde ise direnç, dönüşle logaritmik oranda artar...

devamını okuyayım »
02.11.2004 12:51