pikselimin yazari

  • 1029
  • 31
  • 6
  • 1
  • bugün

sihir ve büyüden korunmanın yolları

arthur c. clarke’ın dediği gibi sihir teknolojiye fena halde benzemektedir. olaylara dar perspektiften bakanların idrak edemediği şey büyünün de henüz nasıl olduğunu bilemesek de nedensellik zinciriyle açıklanabileceğidir. geçmişten gelen bir yolcuya televizyonu anlatabilmek ne kadar zorsa, büyünün, nazarın ya da görünmeyen ama etkisini hissettiren soyut kavramların bugünün materyalistlerine anlatılması zordur. oysa kuantum mekaniğinin dehlizlerinde herbirine cevap bulunabileceğini düşünüyorum.

kuantum sıçramasında elektronun istediği zaman yörünge değiştirmesi, düşük enerjili hale bürünmesi nasıl açıklanmadığı için atom altı alem yoktur diyemiyorsak geçmişten günümüze deneyimlenmiş bu kavramlara da yoktur diyemeyiz. bugün bilim ruhu kabul etmeye pek yanaşmasa da beyindeki hayaletler’in yazarı vilayanur s. ramachandran aşık olunca belki de ruhlarımızın da birbirine dolandığından bahseder.

korunmak için önce bu olguları önyargısız bir bakış açısıyla anlamaya çalışmalıyız. kuran’da bahsedilen harut ile marut olayı bu açıdan manidardır. felak ve nas sureleri okunursa, düğümlere üfleyen kadınlardan korunabiliriz. korunmak için en yücenin izin vermediği hiçbir büyünün size tesir edemeyeceğine şüphesiz bir iman içinde olmanız lazımdır. belki bu iman kilidi büyünün şifresini çözen ve zararlarından kurtaran bir kuvvet haline geliyordur.

devamını okuyayım »