pir aptal

  • azimli
  • mülayim ama sempatik (545)
  • 1127
  • 72
  • 38
  • 0
  • dün

reformatio in peius

bahsedildiği gibi "aleyhe karar verme" yasağıdır. bu yasaktan kanunda açıkça bahsedilmez fakat bunun mevzuattaki dayanağı, hukuk muhakemeleri kanunu madde 355/1'de belirtilen "inceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır." hükmüdür.
bu sebeple, davayı kazanmış dahi olsanız, karşı tarafın istinaf dilekçesine mutlaka cevap vermelisiniz.

not: "aleyhe bozma yasağı" denilmesi fevkalâde yanlıştır. çünkü istinaf mahkemeleri bozma kararı veya onama kararı veremez.

devamını okuyayım »