profesor nimbus

  • mangal yürekli rişar (500)
  • 950
  • 8
  • 1
  • 0
  • evvelsi gün

tarık buğra

tarık buğra, kurtuluş savaşı’nı ve türkiye cumhuriyeti’nin kuruluş sorunsalını konu alan siyasal roman geleneğimizin yakup kadri karaosmanoğlu, kemal tahir gibi köşebaşlarından biridir. ancak o, bu geleneğe hâkim olan millici modernist yaklaşımdan farklı olarak, bu süreci islamî-muhafazakar referansları, duyarlılıkları ile yaşayan insanların açısından ele alır.
eserlerinin özgün yanı, bu kurtuluş-kuruluş sorunsalını küçük taşra kasabalarına taşımış olmasıdır. o nedenle tarık buğra’nın romanlarında modern ile geleneğin, millilik ile islamîliğin arasındaki girift çatışma ve gerilimlerin her düzeydeki tezahürleri, taşranın, küçük kasabaların sade, iddiasız insanlarının alabildiğine gerçekçi dün-yalarındaki hâliyle önümüze serilir.
modernist-millici roman türünde olumsuz değilse bile edilgen, çoğu kez basmakalıp tiplemelerle temsil edilen halk, burada kurtuluş-kuruluş sorunsalının tüm iç çatışma ve sancılarını, aklında, vicdan ve inancında kendi yerelliğinin motifleriyle yaşayan, sahici insanlar olarak yer alır.
kurtuluş savaşı’nı izleyen büyük dönemeçler ve dönüşümlerin, toplumsal gerilimler ve uzlaşmaların “halk” katından en yetkin anlatımıdır tarık buğra’nın romanları.

devamını okuyayım »