raskolnikov2107

  • 148
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

piroliz

piroliz (pyrolysis) kelimesi yunanca bir kelime olup “pyr” ateş, “olysis” ise ortaya çıkmak anlamındadır. piroliz, biyokütleden oksijensiz ortamda ısıl olarak organik moleküllerin parçalanmasıyla organik uçucular elde etme işlemidir. piroliz ilk defa, dünyada petrol krizi olduğunda biyokütlenin ve talaşın sıvılaştırılması ve gazlaştırılmasında kullanılmıştır.

devamını okuyayım »