redif

  • 2142
  • 8
  • 3
  • 0
  • 5 gün önce

halaskar zabitan

ittihatcılara muhalif askerlerin oluşturduğu bu gizli komitacı (paramiliter) grup bir de “halaskaran-ı vatan” adıyla parti kurmuşlardır. amaçları, ittihat ve terakki hükümetinin düşmesini, yerine hanedanın etkisinin daha fazla hissedileceği bir hükümetin gelmesi olmuştur. nitekim, bu grubun, türk-ingiliz teali cemiyeti, hürriyet ve itilaf partisi ile oluşturdukları muhalefet cephesinin baskıları sonucu, ittihat ve terakki partisi iktidardan çekilmek zorunda kaldı.
ama, bu grup ve ortak noktaları ittihatçı düşmanlığı olan bu ittifak, ittihat ve terakki’nin gerçekleştirdiği bab-ı ali baskını ile tekrar ele geçirdiği iktidarı sonrasında kurulan yeni hükümetin başbakanı mahmut şevket paşa’nın hürriyet ve itilaf partisi taraftarınca öldürülmesi üzerine, idamlarla, sürgünlerle, şiddetle ortadan kaldırıldılar.
*
günümüzde yaşadıklarımızla da örtüşen bu hikaye, ülkemizde askerin siyasetin hala bu kadar içinde olması; o gün, çatışan her kesimin bir tarafından elinde tuttuklarını sandıkları osmanlı’nın tasfiyesinin durdurabilecekleri umuduydu; bugün ise, bakiyesinde kurulan ulus-devletin içinde hala süren bu tasfiyenin uzatabileceği zannıyladır.

devamını okuyayım »
26.08.2009 10:00