redif

  • 2244
  • 4
  • 1
  • 0
  • 3 gün önce

mircea eliade

bir ömrü, kutsalın tezahürüne ve dünyayı ontolojik olarak kurma düşüncesine vakfetmiş; "türdeş ve sonsuz olan ve hiçbir kerteriz noktasının bulunmadığı, hiçbir yönlendirmenin mümkün olmadığı alanda kutsalın tezahürü mutlak bir sabit noktayı, bir merkezi ifşa etmektedir (…) sabit bir noktanın keşfi veya yansıtılması, dünyanın yaratılışına eşdeğerdir." diyen kaşif.

devamını okuyayım »