redstorm

  • 63
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

türk alfabesi

1. sesli harf sessiz harf olmaz, harfler zaten yazı imgeleridir. belli sesleri (ünlü ya da ünsüz sesleri) temsilleştirirler. 2. kapalı ya da açık /e/ türkçe'de anlam ayırıcı özellik taşımaz. siz kapalı /e/ 'elli' de deseniz açık /e/ ile 'ælli' de deseniz kastettiğiniz 'elli'dir. kapalı-açık /e/ ya da ağıszı-genizsi /n/ seslerini göstermenin okuma yazmayı zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacağı açıktır. ayrıca alfabeye bir harf ekleyebilmek için o dilde alfabede gösterilemeyen ayrı bir sesbirim olması gereklidir. türkçede q w x harflerine karşılık gelecek sesbirimler olmadığı için, kaldı ki bu harfler ingilizce de bile farklı sözcüklerde farklı sesleri temsil etmektedir, böyle harflerin eklenmesini önermek başka amaçlara hizmet etmektir. ortak türk alfabesi ise, 17. ve 18. yüzyıllarda konuşulduğu düşünülen ortak türkçe dili gibi bir dil oluşturmak ve o dili yazabilmek için oluşturulmuş bir alfabedir. ancak bu ortak türkçe'nin hangi ural-altay dili olacağına nasıl karar verilebileceği tartışmalıdır.

devamını okuyayım »
21.11.2008 20:03