remember remember the 5th of november

  • 223
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

evrim teorisi

öhöm, öhöm.. efendim şimdi yazacak olduklarım eminim ki birçoğunuz tarafından zaten bilinmekte olan gerçekler. evet. gerçekler, yani tam anlamıyla 'evrim'. ama çok pis yazasım geldi, kendimi durduracak değilim. yazıyorum.

şimdi efendim. bir canlı popülasyonu düşünelim. bu popülasyondaki alel sıklıkları mutasyon, doğal seçilim, genetik sürüklenme ve gen akışı (göç) gibi etkilerle zaman içerisinde değişir. -bunlara tek tek değineceğim- işte evrim; temelde, zaman içerisinde popülasyonun alel sıklığının değişmesidir. bu değişiklikler zaman içerisinde popülasyonları birbirinden ayırıp farklılaştırarak yeni türlerin oluşmasına neden olabilir.

şimdi kısaca bu değişikliklere sebep olan etkenleri açıklayalım.

mutasyon; kısaca dna'nın baz dizilimlerinde meydana gelen değişimlerdir. bu değişimler canlıya zararlı yada faydalı özellikler katabilirken nötr bir etki de gösterebilir. milyonlarca yıl süren ufak mutasyonların birikmesi sonucu bir canlıda çok değişik özellikler ortaya çıkması hiç şaşırtıcı olmasa gerek.

genetik sürüklenme; tamamen rastlantısal olarak popülasyondaki bazı bireyler bir sonraki nesile diğer bireylerden daha fazla yavru döl bırakmasıdır. yani bir böcek popülasyonunu örnek alırsak; misal beyaz benekli bir böcek daha fazla yavru meydana getirirse beyaz beneğe sebep olan gen alelleri diğer nesilde fazlalaşacaktır. yani alel sıklığı değişecektir.

gen akışı yada göç; bir popülasyondaki genlerin diğer popülasyona haraketidir. bireyler çeşitli sebeplerle diğer popülasyona geçtiyse ve o popülasyonda olmayan bir gene sahip ise ciddi anlamda bir genetik çeşitliliğe sebep olabilir. buna örnek vermeye gerek yok zaten.

gel gelelim en önemli mevzuya. darwin'in insanlığa hediyesi olan, gün geçtikçe modern evrimsel yaklaşımlarla eksikleri giderilen, üstüne örülen yeni bilgi birikimleriyle, evrimin en önemli dayanağına, doğal seçilim'e.

doğal seçilim, kısaca bu oluşan genetik farklılıkların -yukarıda belirttiğim üzere mutasyon vs.- canlıların hayatta kalması için onlara yarar sağlaması ve canlının diğerlerinden farklı olarak daha daha iyi beslebilmesine, sağlıklı üremesine, daha fazla döl bırakabilmesine... kısaca diğerlerinden fark yaratacak özelliklere sahip olmasına ve doğal olarak verdiği döllere bu özelliği aktarabilmesine denir. bu yolla kalıtımsal olarak kazandığı genetik farklılığı sürekli hale getirip popülasyon içindeki genleri, yani doğal olarak farklılaşmayı artırmaktadır.

doğal seçilim, coğrafik ve eşeysel yalıtımlar sonucunda, milyonlarca yıl biriken genetik değişiklikleri inanılmaz bir şekilde yontarak farklı türlerin oluşmasını sağlar. nasıl ki yapay seçilim ile, köpekleri, inekleri, bitkileri vs.. istediğimiz özelliklere göre seçip, üretip farklı özelliklerde bireyler yetiştirebiliyorsak, doğal seçilim de bunu hayatta kalmaya en uygun bireyleri seçerek ve milyonlarca yıl uygulayarak bugünkü çeşitliliğe ulaştırabilir.

evrim üzerine değinilmesi gereken bir çok durum olmasına karşın hepsini yazmak gereksiz. geldiğimiz bu noktada, teknolojinin ve bilimin geldiği bu noktada evrimin gerçek olup olmadığı üzerine bir tartışma en hafif deyimiyle ahmaklık olacaktır. evrim bilimsel bir gerçektir. bilindiği üzere evrim teorisi -teori!- üniversitelerde okutulan modern biyoloji derslerinin temelinde yatmaktadır. taksonomi, sistematik, zooloji, botanik, ekoloji vs... gibi öğretilerin evrimden bağımsız olarak düşünmek tam anlamıyla gülünç bir durum.

ayrıca aklıselim sahibi her insan bilir ki, evrim inanılıp inanılmayacak bir olgu da değildir. bilimsel bir gerçekliği olan bir olguyu dinsel bir kutsallığa çıkarıp -aaa bak biz nasıl olduk, hayat nasıl başladı, tanrı yoksa kim yarattı gibi, evrim teorisinin konusu dışındaki sorulara cevap vermesini bekleyen ve cevabını alamayınca şeker bulmuş çocuk gibi çürüdü kii, çürüdü kii, diye nâralar atan insansıları anlamak nâmümkün. ama haklarını yememek lazım, gerçekten beni -ben kimim ki, bütün bilim camiasını, aklı başında herkesi - güldürebiliyorlar. komik ve eğlenceli olduklarına şüphe yok.

not: yukarıdaki açıklamaların bazı bölümlerini, daha anlaşılır olması için sevgili hocam kahraman ipekdal'ın bizlere verdiği ders notlarından ufak ipuçları alarak yazdım.

edit büdüt : söz konusu ders notlarına ulaşmak isteyenler, buradan ulaşabilirler : http://akademik.ahievran.edu.tr/…l/gncdrs.php?dil=0

devamını okuyayım »