rhadamistus

  • 317
  • 4
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

edebiyatta en başarılı millet

dil ailelerine göre
hint-avrupalılar dünya çapında şüphesiz en öndedir. ingiliz, fransız, rus, yunan, alman, iran vesair pek çok edebiyat mevcuttur.

sami dillerinden ise arapça doğal bir gelişim ve seyir izlemiştir. kendi dil ailesi içinde en eski olmasa da devamlılık, yayılım ve eserleriyle öndedir.

ural dillerinin elle tutulur olanlarından macarca veya fince birbirinden üstün değildir diye düşünüyorum. fakat daha erken medenileşen macarlar bir tık daha önde.

kafkas dillerinden yazılı edebiyata sahip yalnızca bir dil vardır; o da gürcüce. isa'dan bu yana yazılıp çizildiği bilinen gürcüce, edebiyatının klasik dönemini çoktan atlatmış; bununla birlikte erken tarihlerden bu yana kilise ve dini yazında kullanılan bir dil haline gelmiştir.

altay dilleri, göçebe özellikleriyle yazılı edebiyata tüm dünyaya nispeten geç tarihlerde girmişler. elbette ki tangır tungur orta asya dilleri değil; selçuklu ve osmanlı gibi iki imparatorluğun dili olan oğuz lehçesi ve günümüzdeki uzantısı türkiye türkçesi, bu grup içindeki edebiyatların en zenginine sahiptir. farklı coğrafyalar, kültürler ve dillerle etkileşime giren türkiye türkçesi, kısırlıktan kurtulmuş; halk edebiyatı, divan edebiyatı, tekke-tasavvuf edebiyatı ve modern edebiyat gibi farklı kümelenmelerle zenginleşmiştir.

devamını okuyayım »
11.06.2017 01:11