rhadamistus

  • 266
  • 12
  • 3
  • 0
  • 3 gün önce

metin şerhi

klasik edebiyat yahut daha popüler adı ile divân edebiyatı metinlerini -daha çok manzumeleri- anlamlandırma amaçlı eski edebiyatçıların -daha çok bu alandaki akademisyenlerin- giriştiği inceleme usûlü. metod değil usûl diyorum zira bir metodolojiye sahip değildir ve bu yüzden tarlan gibi isimler metin şerhini edebi bir tenkid metodu olarak görmez.

her ne kadar göstergebilim de benzer kuytulara düşse de metin şerhi denilen şey daha bir özneldir gibi geliyor bana. fen bilimlerinin aksine belli formüllere, vesaireye sahip olmayan sosyal bilimlerde inceleme yaparken belli bir iskeletin üzerine giydirme gibi bir şey söz konusu olmadığı için söylenen her şeyin ucu açık kalıyor, eninde sonunda öznel yargılar peydâ oluyor.

halihazırda yapılan veya yapılmaya çalışılan metin şerhlerinde de öncelikli olarak şiirin yazıldığı dönemi, dönemin dilini, imgelerini vs bilmek ve şairi de tanımak gerekiyor. daha sonra metinde geçen kelimeler, söylemler ancak bu şekilde mana kazanabiliyor. bunları bildikten sonra şerh eylemine geçerken ise manzumenin nesre çevirisi yapılır genelde. fakat bu çeviri, manzumenin sınırlarından çok taşmadan, pek fazla ek kelime eklemeden oluşturuluyor; eklenenler de parantez içinde gösterilir çoğu zaman.

bundan sonrası ise şerh edenin birikimlerini döktüğü bir veya birkaç pasaj olarak geliyor. bu kısımda, nesre çevirisinin yapıldığı manzumedeki daha doğrusu beyitteki -genelde beyit beyit çeviri yapıldığı için her seferinde tek beyit üzerinden şerh yapılıyor- imgeler, söz sanatları gibi belli şeyler üzerinde durularak anlam yakalanmaya çalışılıyor. sonra da aynı iş tüm beyitler için tamamlanınca nur topu gibi şerhler ortaya çıkıyor.

sabah sabah neden bunları anlattığımı ben bile bilmiyorum. ölüye diriye yaramayan bilgiler de olabilirdir ama olsundur. belki bilmeyenler öğrenmiş, yanlış bildiklerim de diğer kullanıcıların eklemesiyle düzeltilmiş olur.

edit: imlâ

devamını okuyayım »
01.05.2016 09:45