river

  • leziz (653)
  • 577
  • 1
  • 0
  • 0
  • 3 hafta önce

devr-i sabık yaratmak

1950'lerle birlikte siyaset terminolojisine girdiğini gördüğümüz ifade. devri sabık yaratmakla kendinden önce gelenlerin yaptıklarının hesabını sormak ifade edilir. yani önceki iktidar dönemini sorgulamak, yapılan haksızlıkların, yolsuzlukların üzerine gitmek anlamına gelir. dolayısıyla devri sabık yaratmamak da kendinden önce yapılan edilenleri görmezden gelmek, peşine düşmemek demektir.
1950'lerde sıklıkla dile gelmeye başlamasının nedeni türkiye'de 1946'da başlayan çok partili düzenin 1950'de bir iktidar değişikliğine sahne olmasıyla ilgilidir. 1950'de demokrat parti, iktidarı yirmi üç yıldır tek parti olarak yönetimde bulunan cumhuriyet halk partisi'nden seçimlerle devraldıktan sonra tek parti dönemini kastederek "devri sabık yaratmayacağız" dediğinde 'chp dönemini sorgulamayacağız, geçmişe bir sünger çekeceğiz' demek istemişti.
bugünden bakıldığında anlaşılıyor ki kavramın ifade ettikleri, çoğu zaman 'intikam almak' ile eş tutulup eleştirilmiş ve görüldüğü kadarıyla çoğu iktidar da devri sabık yaratmak istememiş.

devamını okuyayım »
05.06.2007 21:36