romica

  • azimli
  • şamda kayısı (706)
  • 1351
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

çocuklarla girilen komik diyaloglar

tarih: 2005 aralık
yer: marmara üniversitesi
kahramanlar: ege: (4 yaş)
ilay : (2 yaş)
romica: (yaşı mevzu bahis değil)

(hem öğrenci hem anne olan romica, o günkü derse devamsızlık problemi yüzünden girmek zorundadır, şansa bakın, o gün çocuklarını satacak güvenilir bir yer bulamamıştır. mecburen çocukları da okula yanında getirir. bakacak gönüllü çok olmasına rağmen, bir derste çocukları emanet edecek kimseyi bulamaz, pişkinliğin dozunu arttırarak 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarını derse sokar.)

hoca: evet, bugünkü konumuz vesaire...
romica: ege, sakın yaramazlık yapma, sesini çıkarma, gürültü yapma yoksa öğretmen çok kızar, bizi dışarı atar.
ege: tamam anne.
romica: bak oğlum, çıt sesi bile duymak istemiyorum, burası merdivenli çok büyük bir sınıf ve en küçük bir ses yankı yapar tamam mı?
ege: tamam anne, anne bana da kalem kağıt verir misin?
romica: tamam, bak ses yapma sakın.
ege: öf, tamam.

(bir süre ders devam eder, sorun yoktur, zamanla sınıfta fısıldaşmaların dozu artar, boğuk bir gürültü hali vardır öğrenciler arasında, hoca istifini bozmadan dersi anlatmaya devam ederken ilay parmağı ile hocayı gösterir:)

ilay: ayu bak!
romica: şişt, sus!
ilay: anne bak, ayyuğ!
ege: (sınıftan atılma korkusu ile en yüksek höykürüşü ile ilay'a bağırır) ilay sus! öğretmen ders anlatıyor, konuşup durursan bizi sınıftan atar!
ilay: ege, bak ayu!
ege: ilay, sus diyorum sanaaa!!!! (amfide sesinin yankılanmasından sonra, bir sessizlik ve ardından gülüşmeler olur, öğrencilere döner, biraz hocaya yalakalık olsun diye, biraz da öğrencilerin konuşmalarından rahatsız olduğu için) siz de öğretmeninizi dinleyin, kendi kendinize konuşmayın, derslerinizi de çalışın! (anasının oğlu!)

devamını okuyayım »
21.10.2006 23:47