saintly

  • 6115
  • 58
  • 8
  • 0
  • dün

konda'nın akp seçmeni raporu

konda araştırma'nın, 'seçmen kümeleri' başlığıyla, parti seçmenlerini incelediği rapor serisinin akp kısmıdır.

özet editi: internet kullanmıyorlar, sosyal medyaya sansür uygulanmasından mutlular, en çok atv / trt / a haber izliyorlar, ekonomi konusunda dışarıya bir sorunumuz yok diyorlarmış ama içten içe 'lan yoksa kriz mi geliyor' diye korkuyorlarmış, basına yönelik baskı olduğunu düşünmüyorlarmış, çoğunluğu tayyip erdoğan nedeniyle oy veriyormuş, otoriterleşme olduğuna da inanmıyorlarmış.

rapora göre:

"ak parti seçmenlerinin %36’sı internete hiç girmemektedir. türkiye 2017 genel seçmen ortalamasında internete hiç girmeyenlerin oranı %29’dur. buna göre, internet kullanımı ak parti seçmenleri arasında türkiye ortalamasından aşağıdadır. %8’lik ak parti seçmeni internete girse de sosyal medya kullanıcısı olmadığını ifade etmektedir."

"ak parti seçmenlerinin haberleri izlemeyi en fazla tercih ettiği televizyon kanalları sırasıyla %26 oranıyla atv, %19 ile trt ve %17 ile a haber’dir."

"ak parti seçmenlerinin oy verme tercihlerini belirleyen başlıca etkenin partinin lideri olarak gözükmektedir. %46 oranında ak parti seçmeni seçimlerde oyunu partinin lideri için verdiğini ifade etmektedir. bunu, %22 ile oyunu ak parti’nin taraftarı olduğu için ve %22 ile ideolojik nedenlerle kullandığını söyleyen seçmen grupları izlemektedir. seçimlerde kararını son dakikada vererek oy kullanan ak parti seçmenlerinin oranı %9, herhangi bir parti bağımlılığı olmadan oy kullandığını belirtenlerin oranı sadece %1’dir."

"ak parti seçmenlerinin üçte ikisinin ideoloji ve uygulanan politikalardan bağımsız olarak partisinin etrafında kemikleştiği sonucuna varılabilir. toplamda %68 oranında ak parti seçmeni oy tercihlerini lider ve parti kimliği nedeniyle yapmaktadır."

"ak parti seçmenlerinin avrupa birliği’ne üyelik konusundaki görüşleri ağırlıklı olarak olumsuzdur. “türkiye mutlaka avrupa birliği’ne üye olmalıdır” görüşünü “doğru” bulanlar aralık 2015’te ak parti seçmenlerinin yarısını oluşturmaktadır."

"her ne kadar ak parti seçmenleri ekonominin genel yönetimi ve durumu konularında iyimser görüşlere sahip olsa da, bireysel ekonomik durumları hakkında daha karamsar bir tavır sergilemektedirler. “önümüzdeki aylarda kendi hayatınızda bir ekonomik zorluk bekliyor musunuz?” şeklindeki soruya ak parti seçmenlerinin %31’i beklediğini söylemektedir ve türkiye genel seçmenleri içindeki %49 olan orana yaklaşmaktadır."

"2016 yılının mayıs ve haziran ayları verilerinin ortalamasına göre ak parti seçmenlerinin %46’sı laiklik ilkesinin anayasada aynı şekliyle kalması gerektiğini söylemiştir. %41 oranında ak parti seçmeni ise laiklik ilkesinin anayasada yer almasıyla beraber devletin tüm dinlere eşit mesafede olacağı şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. laiklik ilkesinin anayasada yer almaması gerektiğini düşünenlerin oranı %14’de kalmaktadır."

"aralık 2016 verilerine göre, ak parti seçmenlerinin %44’ü medyaya baskı yapılmadığını, %36’sı duruma göre bazen yapıldığını, %20’si de yapıldığını söylemektedir. türkiye seçmenlerinin genelinde ise bu konuda tam tersi bir dağılım olduğu görülmektedir. duruma göre bazen baskı yapıldığını düşünenlerin oranı %32 ile ak parti seçmenleri arasındaki orana yaklaşırken, baskı yapılmadığını söyleyenlerin oranı %23, baskı yapıldığını söyleyenlerin oranı %44’tür."

"ak parti seçmenleri arasında “devlet istediği kişiyi sebepsizce, keyfi gerekçeyle tutukladığı için fikrimi kendime saklıyorum” görüşüne katılmayanların oranı katılanların oranının oldukça üzerindedir. ak parti seçmenleri içinde fikirlerini açıklamaktan sakınmadığını söyleyen seçmenlerin oranı diğer tüm parti seçmenlerininkinin üzerindedir."

"ak parti seçmenlerinin büyük çoğunluğu döviz kurunda son dönemde yaşanan istikrarsızlığın nedenini “dış güçlerin türkiye’ye karşı bir operasyonu” olarak görmektedir."

"tüm partilerin seçmenlerinin büyük çoğunluğu internete girmediğini veya internetten haber almadığını söylemektedir. internete girmeyenlerin ve internetten haber almayanların toplam oranı %81 ile en çok ak parti seçmenlerindedir."

"devletin dönem dönem sosyal medya mecralarına erişimi kısıtlamasından en az rahatsız olan seçmenlerin ak partili’ler olduğu görülmektedir. ak parti seçmenlerinin beşte biri “rahatsızım” derken, bu oran chp’liler arasında %88, hdp’lilerde %82, mhp’lilerde %57 ve diğer partilerin seçmenlerinde %48’e çıkmaktadır. rahatsız olmadığını söyleyenler ve memnun olduğunu söyleyenler en fazla ak partili’lerdir."

"türkiye’de hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu söyleyen tek seçmen grubu ak parti’ye aittir. ak parti seçmenlerinin %70’i hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu belirtmektedir."

devamını okuyayım »