san dimas

  • 203
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 ay önce

mehmet akif ersoy

akif vatan şairi olduğu kadar, ahlak adamıdır ve şairidir aynı zamanda. ahlakın tüm katmanlarını yaşar, izzet, dürüstlük, sabır, metanet, çalışkanlık, vefa vs. rahmetle yadettiğim akifin 3 temmuz 1913 tarihli bir tek şu şiiri bile bu vasf-ı kamili göstermez mi?

müslümanlık tertemiz ahlaktan ibaretken, yazık / öyle saplandık ki pisliğe, hala çıkamadık / zulme tapmak, adaleti tepmek, hakka hiç aldırmamak / kendi âsûdeyse, dünya yansa baş kaldırmamak / sözünde durmamak, yalan söylemekten çekinmemek, kuvvetin meddahı olmak, acizi hiç söyletmemek / mübtezel bir çok merasim, eğilip bükülmeler, yatmalar / şaklabanlıklar, gösterişler, ardı ardına aldatmalar / fırka, milliyet, lisan namıyla daim ayrılık / en samimi kimseler arasında ciddi açık / enseden arslan kesilmek, cepheden yaltak kedi / müslümanlık bizden evvel böyle bir zillet görmedi / halimiz bir çözülmüş vücudun halidir / ruh-i izmihlâlimiz ahlakın izmihlâlidir / sade bir sözdür fakat hikmetlerin en mücmeli / bir kurtuluş imkanı var; ahlakımız yükselmeli...

devamını okuyayım »
08.11.2015 09:36