sari mekap

  • 633
  • 45
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

tasavvuf

tasavvuf dinine mensup olanlar islamci dincilerden korunmak için islami terminolojiyi mecburen kullanmışlardı. normalde tefsir yolu ile ayetlere ve hadislere yükledikleri kripto anlamlar yunan ve anadolu kadim felsefeleri, hinduizm, budizm, gök tengricilik gibi birçok manzumeden etkilenerek edinilmiş fikirlerden ibaretti.

yani tasavvuf dinine mensup olan arkadaşların muslumanlik takiyesi ile saklanmasına artik pek gerek yok gibi. durum çok iyi olmasa da bir nesiminin, hallac-ı mansurun dönemindeki gibi değil. ıyi kötü laik bir ülkedeyiz

devamını okuyayım »
03.06.2018 02:07