sarissa

  • 2062
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

hunların türk olduğu tezi

hunların türk olduğu söylenirken, şüphesiz türk adını kullandıkları iddia edilmiyor. önce bu kavram karmaşasını açıklamak lazım.

türk adı, 6. yy'da çin belgelerinde geçiyor. 5. yy'da bir iran belgesinde de bu isim yer alıyormuş. bilginin tarihe biraz geç kaydedileceğini düşünürsek, türk adı herhâlde 5. yy'dan biraz daha eski bir tarihte kavim adı olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz.

bu "türk", iç asya'daki kavimlerden biri. devletlerinin kuruluşundan kısa bir süre sonra, bilhassa araplar, aynı dili konuşan bütün benzer kavimlere de türk diyorlar. bunu diğer milletler de takip ediyor. böylece, türk adı genel olarak bütün bu akraba toplulukların ortak adı oluyor.

o hâlde, hunlar türk'tür demek yerine, türkler hun'dur demek herhâlde daha doğru olur. ancak "hunlar türk'tür." denildiğinde de kastedilen şey, hunların sonradan türk adını alacak olan bu akraba topluluklardan oluştuğudur. bu anlamıyla bu cümle de yanlış değildir.

işin gülünç tarafı şu: klasik tezlere karşı çıkıp tarih kahramanlığı yaptığı zanneden ultra cahil bir kesim, hunların türk olamayacağını, o dönemde türk adının mevcut bulunmadığı gibi "kimsenin bilmediği" bir argümanla "ispat" ederken, çin seddinin moğollara karşı yapıldığını da iddia edebiliyor. moğol adının ne zaman ortaya çıktığını düşünmeye ise, elbette hiç gerek yok.

(siyasi bir birlik olan hunların içerisinde macarların da bulunduğu ve macarların hun mirasını sahiplendikleri gerçek olmakla birlikte, macarların kendilerine hun, ülkelerine hungary demediklerini, kendilerini magyar olarak isimlendirdiklerini, hungar adının da hun'la değil, onogur'la ilgili olduğunu hatırlatalım.)

eberhard'ın konularına göre parça parça, ahmet taşağıl'ın bütün olarak çevirdiği ve neşrettiği çin belgeleri, türklerin (=göktürklerin) hunların soyundan geldiğini açık açık söylemektedir.

demek ki, türk adını dar anlamda, bir kavim adı olarak ele alırsak, "türkler hunların soyundandır." diyebiliriz. bu aynı zamanda, "hunlar türklerin (=göktürklerin) dedeleridir." anlamına gelir.

türk kelimesini geniş anlamda, bütün bu akraba kavimler için kullandığımızda ise, doğal olarak, "hunlar türk'tür." denilebilir. maksadı bu açıklamayı aşmamak kaydı ile, hunların türk olduğu tezi de doğru bir tezdir.

devamını okuyayım »