sash

  • 365
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler

atatürk'ün geometriye ve matematiğe olan ilgisini bilmeyen yoktur ; fakat az bilinen bir ayrıntı : atatürk bir geometri kitabı yazmıştır ve bugün geometri ve matematikte kullandığımız birçok terimin isim babası atatürktür.

tamam askeri dehasın, mükemmel siyasetçisin bunlar yetmezmiş gibi bir de bilim adamlığı yönüyle atatürk.
aslında ufkumuzu iki katına çıkarmak için çok uzaklara gitmemize, farklı kültürlere imrenmemize hiç de gerek olmadığının kanıtı.

atatürk'ten önce - atatürk'ten sonra

re’sen mütekabil zâviyeler – ters açılar
zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan – iç ters açılar
zâviyetân-ı mütevâfıkatân – yöndeş açılar
re’sen mütekabil zâviyeler – ters açılar
muhit-i daire – çember mümâs – teğet
kaim zaviyeli müselles – dikey üçgen
nısf-ı kutur – yarıçap
mustatîl – dikdörtgen
mesâha-i sathiyye – alan
maksumunaleyh-bölen
haric-i kısmet-bölüm
kabiliyet-i taksim-bölünebilme
kat’ı mükafti-parabol
mahrec-payda
mazrubata tefrik-çarpanlara ayırma

devamını okuyayım »