sebepsiz

  • 210
  • 0
  • 0
  • 0
  • 13 yıl önce

müzik

insanın ya$am tarzını ve dünyaya bakı$ açısını degi$tirebilen ve onu aynı zamanda delilige sürükleyebilen, hangi sanat dalında olursa olsun yerini hiçbi$eyin alamayacagı e$sizlik.

devamını okuyayım »
03.03.2002 15:23