serdaridiss

  • 253
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

ali'siz alevilik

faik bulut'un ilk baskısını şubat 97'de yapan fevkaladenin fevkinde kitabıdır.

aleviler, sürekli ali üzerinden islamiyet'e bağlılıkları sınanan ve sembolik saldırıya maruz ve mecbur kalan kırılgan ve kaygan bir zemindedir. ehl-i sünnetten herhangi biri bir alevi'ye rahatlıkla ve küstahlıkla ve hadsizlikle şu tacizane soruyu tükürebilir: "ali camiye gidiyordu, namaz kılıyordu, siz niye kılmıyorsunuz!?" aleviler, "bizim namazımız kılınmış, orucumuz tutulmuş!" türünden ya da "hz. ali camide öldürüldü, o yüzden gitmiyoruz," gibi naif, inandırıcılıktan yoksun, kaçamak cevaplar vererek hiçbir neticeye varamayacağı gibi örselenmeye, hırpalanmaya ve sembolik sataşmalara daima maruz kalacaktır. alevilerin bu noktada takınması gereken tavır, aleviliğin hiçbir dini aidiyete, etnik mensubiyete indirgenemez ve onunla eşitlenemez bir aşure olduğunu ve islam olmadığı hakikatini dışavurmaktır. aksi taktirde tarihi, reel ali, alevileri şeriat dairesine çekmek maksadıyla mütemadiyen bir tuzak olarak kullanılacaktır.

aleviler en azından apayan, aşikar olan ve birçok ehl-i sünnetten kimsenin bile reddetmediği şu gerçekliği haykırabilmelidir: tarihi bir kişilik olan ali ile aleviliğin ali'si uzlaştırılamaz, intibak (uyum) içine sokulamaz, yan yana koyulamaz bambaşka figürlerdir. aleviliğin ali'si ömer ve osman'a askeri danışmanlık, stratejistlik yapan, islam adına ve aşkına dar-ül harp topraklarında kılıç sallayan, cengaver, serdengeçti bir mücahit olan ali'yle hiçbir şekilde yakınlık, benzerlik taşımaz. aleviliğin ali'si kırklar meclisi'nin serveri, bağında ceylanlarla aslanları dost kılan, barışsever, hakkaniyetli, zühd içinde yaşayan, dünveyi ihtiraslardan sakınan bir ali'dir. ancak artık bilmekteyiz ki böylesi bir ali, hiç yaşamadı. bu, alevilerin ali'ye izafe ettiği değerler manzumesinden mürekkep bir ali'ydi.

işte bu gerçekliği sünni bir aileden gelmesine karşın aleviliği ve alevileri derdi günü haline getirmiş bir güzel insan olan faik bulut, en diri, tafsilatlı, titiz ve oylumlu şekilde kaleme almıştır.

kendisine ne kadar teşekkür edilse azdır.

var olsun.

devamını okuyayım »