shapeshifter

  • 4605
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

gözükmek

türkçe'de "gözmek" fiili olmaması dolayısıyla gözükmek kelimesinin de dilbilgisi kurallarına aykırı olduğunu ısrarla iddia eden kimselere dr sermet sami uysal'ın cevabı aynen şöyledir;

"türkçe'de -le,-la eki getirilerek fiiller türetilebilir. hemen her "ad"a bu ek getirilerek son derece fazla sözcük türetilebilir. baş-la-mak, taş-la-mak, su-la-mak vb... bu ek "göz" adına da getirilerek göz-le-mek fiili türetildiği gibi göz-et-mek, göz-et-le-mek de türetilebilir. nitekim gözetleme kulesi bu türetmeden kaynaklanmaktadır.

ayrıca türkçe'de "-ik" ekiyle de "ad"dan fiil türetilebilir. "geç"den gec-ik-mek, "göz"den göz-ük-mek gibi. sanıldığı gibi dilimizde yalnızca "görmek" fiili yoktur, "göz" isminden -le yapım ekiyle türetilmiş (ve bundan da daha başka fiil çatıları türetilebilen) "göz-le-mek" ve dilimizde "gör-ün-mek"le anlamdaş olarak kullanılan "göz-ük-mek" de bulunmaktadır. elbette dilimizde "göz-mek" diye bir fiil yoktur.

şunu da unutmamak gerekir ki, dilci olmak için her şeyden önce dilbilgisi kurallarını çok iyi bilmek gerekir"

(26 mayıs 2003 tarihli hürriyet gazetesinden alıntıdır)

devamını okuyayım »
26.05.2003 15:06