siamese gn

  • 241
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

vincent van gogh

4 tablosundaki****gözyüzü resmedişlerinin, o tarihlerdeki yıldız konumlarının birer haritaları olduğu ortaya çıkartılmış.böylece sanatsal gökyüzü haritası yapmış, hatta bunu kardeşine yazdığı mektuplarda "yıldızlı bir gökyüzünü resimlemek için, kuşkusuz, siyah bir zeminin üzerine beyaz noktalar koymak yetmiyor" cümlesiyle açıklamış dahi, deli adam.

devamını okuyayım »
06.01.2009 00:41