sikkofosfamid

  • 108
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

emanuel karasu

1908'den sonra selanik mebusu olarak mebusan meclisine girdi. ihtilalden önce talat bey postahaneden de çıkarıldığı zaman, onu yazıhanesinde çalıştırdı, korudu. fakat anlaşıldığına göre, enver hariç olmak üzere, birçok ittihat ve terakki önderlerini masonlaştıran odur. siyonizminden de bahsedilir. 1909'da abdülhamit'in tahttan indirilmesine karar verildiği zaman, bu kararı abdülhamit'e tebliğ için seçilen heyette o da vardı. halbuki abdülhamit, hem padişah, hem de islamların halifesi sayılıyordu. halifenin bu makamdan alınışına bir musevinin memur edilişi, bizzat abdülhamit'te ayrıca tepki yaptı. bu intihap her halde yanlıştı.

şevket süreyya aydemir, enver paşa, cilt 1, sf 500.

devamını okuyayım »
30.11.2016 18:42