sinimmar

  • çetrefilli (383)
  • 804
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

fatih sultan mehmet

napolyona, saint helena adasında hapis bulunduğu sırada "kimler büyük adamdır?" diye sormuşlar. napolyon, fatihten bahsederek:
"büyüklükte ben onun çırağı bile olamam. niçin derseniz, bana pek acı gelen bir gerçeği açıklamam icap eder ki o da şudur:

ben kılıçla fethettiğim yerleri, hayatta iken geri vermiş bir kumandanım. o ise fethettiği yerleri nesilden nesile intikal ettirmenin sırrına ermiş bir kumandandır." demiştir. (kaynak: hilmi yücebaş, fatih sultan mehmed, memleket yayınları)

devamını okuyayım »
24.02.2003 00:02