sireltoro

  • bıçkın (497)
  • 777
  • 13
  • 1
  • 0
  • 3 gün önce

kutsal kitaplarda kalbin düşünce merkezi sanılması

bu durumu savunmak adına kelimelere takla attırmakta beis görmeyenleri ortaya çıkarmış tespit. apaçık olduğu iddiasıyla bütün dünya halklarını muhatap aldığı iddia edilen kuran’ı anlamak için her mümin, üniversitelerin arap dili ve edebiyat bölümlerinden mezun olmak zorunda mıdır? bu anlayışla kuranda konuşan tanrı, kuranın muhtelif yerlerinde arap olmayan halkların eğitim sistemlerine mutlaka arap dili ve edebiyatı derslerini koymalarını şart koşmuş mudur? tanrının insanlarla, teşbihlerle, iltifatlarla ve bilumum arap edebiyatı varyasyonlarıyla konuştuğunu iddia etmek tanrının bizimle edebi olarak eğlendiğini iddia etmekle eşdeğerdir. belki araplarla değil ama biz ve diğer dünya halklarıyla eğlenen biri veya birileri var.

devamını okuyayım »
17.10.2017 19:57