slum

  • 165
  • 6
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

bektaşilik

sultan ikinci mahmud döneminde, bu tekkeye yönelik bir "karalama" faaliyeti başlıyor, malum.
1826 tarihi ve bektaşiliğin başına gelenler uzun mesele, benim derdim onu tartışmak değil.
ama "ibret" alınacak bir "karalama" var ki, sünni islam-devlet aklı, binyıllardır ne kadar benzer yöntemler izlemiş, göstermesi bağlamında enteresan.
dönemin vakanüvislerinden "sahhaflar şeyhizâde esad efendi" şöyle demiş:

"helalarında zuhur eden testilerin ağzına neuzubillahi teala mushaf-ı şerif evrakını tıkaç yaptıklarını hedmine memur olanlar görüp haber vermişlerdir."

yani diyor ki beyimiz;

"bizim bir arkadaş" bu bektaşileri görmüş, tuvalette kutsal kitap kullanıyorlar. bunlar manyak.

he babam, he paşam.

devamını okuyayım »
22.07.2012 01:16