somek kafali

  • 13354
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

kohlberg'in ahlak gelişimi kuramı

ahlak gelişiminin bilişsel gelişime paralel olduğunu söyler ve kuramını buna dayandırır. onun kuramını daha iyi anlamak için davranışlardan çok davranışın ardındaki niyete bakmak gerekir. (bkz: ameller niyetlere göredir)

kuramı 3 düzeyde ele alır ve her düzey kendi içinde ikiye ayrılır.

1. gelenek öncesi düzey : düzeyin anahtar kelimeleri; menfaat, çıkar.

- itaat ve ceza eğilimi
- saf çıkarcı eğilim

2. geleneksel düzey (grup ahlakı) : düzeyin anahtar kelimesi; uyma.

- iyi çocuk eğilimi (bkz: kadınların ahlak seviyesi) ve (bkz: kadınlardaki sürü psikolojisi)
- kanun ve düzen eğilimi

3. gelenek sonrası düzey : dönemin anahtar kelimesi; fedakarlık.

- sosyal anlaşmalara ve yasalara uyma eğilimi
- evrensel ahlak ilkelerine uyma eğilimi

devamını okuyayım »
01.10.2013 02:33