sonsuzdan gelen q yuku

  • 51
  • 1
  • 0
  • 0
  • 3 hafta önce

bulanık mantık

klasik mantığın tersine 0(yanlış) ve 1(doğru) yerine, 0,1523...(yanlışa yakın) ve 0,5845...(doğruya yakın) terimlerinin kullanıldığı mantık biçimidir. klasik mantık biz lineer denklemlerin tam çözümlerini sağlar, fakat non-lineer diferansiyel denklemlerin çözümleri için klasik mantık çok yetersiz kalmakta bu sebeple bulanık mantık kullanarak yakınsak çözümler elde edebiliriz. gerçek dünyadaki olaylar sınırsız sayıda non-lineer diferansiyel denkleme bağlı olduğundan bulanık mantık gerçek dünyanın analizinde birebir kullanılabilir.

yapay zeka algoritmalarının çoğunda ise bilinmeden klasik mantık bulanık mantığa çevrilerek algoritma yazılır, 0 ve 1 arasında tutulan rastgele sayının gerçek dünyadaki etkileşim değerine "doğruya yakın" veya "yanlışa yakın" terimleri kullanılarak yakınlaşmaya çalışılır.

kuantum mekaniği ile bulanık mantık arasındaki bağı da şu şekildedir, bilgidiğimiz gibi çift yarık deneyinde tek foton iki yarıktan aynı anda geçmiş gibi görünür, peki çift yarık deneyindeki yarık sayısını 10'a çıkarırsak ne olur? fotonun, yarığın tam ortasından bırakıdığını düşünürsek, ortadaki 5. ve 6. yarıklardaki fotonun yarığın sonunda yaratacağı dalgalanmanın izi en fazla olucaktır ve orta noktalardan uzaklaştıkca izler daha da silikleşicektir, burada olan aslında fotonun izleyebileceği sonsuz yoldan belli bir olasılık dağılımı durumunda izlemesi en muhtemel yolların daha belirgin olmasıdır. yani fotonu fırlattığımızda geçmesi en olası nokta ortadaki 2 yarıktı en düşük olasılık ise 1. ve 10. yarıktı o yüzden o yarıkların karşısındaki dalgalar daha silik, ortadaki dalgalanmalar daha belirgin oldu.

burada olan aslında şudur, foton yarıklara geldiğinde sonsuz parçaya ayrılmış sayılır, ve her bir parça olasılıksal olarak evrendeki her noktaya doğru yol almış sayılır, bu sebeple uzaktaki yarıklara daha az elektromanyetik dalga giderken ortadaki iki noktaya daha fazla gitmiş gibi gözükür.

bunun quantum işlemciler arasındaki bağlantı da şudur, elektronun da atomun çevresindeki seyahati aynı fotonun çift yarık deneyindeki gibi olasılıksal bir dağılıma bağlıdır ve bulunduğu nokta ile hızı aynı anda bilinemez, bu da bize şöyle bir olanak sağlar, foton aslında bulunması gereken orbitalin her noktasında belli bir olasılık dahilinde aynı anda bulunmaktadır denilebilir. dolayısıyla bir elektron klasik mantıktaki 1 değerinin verirken sonsuz elektron bize bulanık mantıkta 0 ile 1 arasında sonsuz sayı değeri verir, bu da bize tek bir elektrondan teoride sonsuz işlem gücü almamızı sağlar, fakat elektronun olasılıksal yer tespiti gene klasik mantık kullanan bir makine tarafından yapılabileceğinden işlem gücü teorideki gibi sınırsız değil sınırlı olacaktır.

devamını okuyayım »