spinky

  • 178
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 ay önce

rehberlik ve psikolojik danışmanlık

psikoloji ilminin en çok geliştiği yer olan amerika iki ayrı kurum tarafından kol kanat gerilmiş ve gelişimi için sürekli çalışmalar yapılan, kıymet verilen güzel mesleğim.

bu iki kurumdan ilk "american counseling association" (amerikan psikolojik danışmanlık birliği) aca; ikincisi ise "american school counseling association" asca.

bir de apa vardır: american psychological association.

her 3 kurumun ortak gördüğü nokta şudur ki: bir kişinin psikoloji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yine aynı alanda doktora (ph.d, veya psy.d) düzeyinde bir eğitim aldıktan sonra 1 sene süren süpervizyondan sonra "psikolog" ünvanı ile muayene açma ya da hizmet verme hakkı olabilir. bu kişilerin tanı koyma yetkisi vardır ve yaptıkları işe psikoterapi denir.

bir kişinin (psikolojik) danışman sayılabilmesi için ise "psikolojik danışmanlık" alanında yüksek lisans yapması gerekir. bu bir uzmanlık dalıdır. bir kardeşi de "mental health counselor" (mhc) olarak anılır. bu arkadaşlar da okullar, hastaneler vb. kurumlarda ya da kendi ofislerinde "psikolojik danışman" ünvanı ile çalışabilir.

rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü bitiren bir kişi (benim gibi) psikolojik danışman ünvanı alıyor; fakat bu ne kadar yeterli bir eğitimdir sorgulanmalıdır. benim boğaziçi üni'de aldığım eğitimin birçok konuda yeterli olduğunu farkında olsam da, güvenilir bir profesyonel kendini geliştirmek ve eğitmek için çaba sarf ederse, diğerlerine yardımcı olmak için daha çok şansa sahip olur.

bu mesleğin en güzel tanımı şudur kanaatimce:
psikolojik danışmanlık, kişinin kendisine yardımcı olmasına yardımcı olmaktır.

devamını okuyayım »
30.06.2009 19:11