spontaneouspoet

  • 77
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

siham-ı kaza

nef'i eserinde babası dahil sadrazamları, vezirleri, bütün devlet büyüklerini, şairleri, sanatkarları; kısaca devrin ismi duyulmuş bütün ünlü kişilerini hicvetmiştir.

devamını okuyayım »