stdontano

  • 416
  • 1
  • 1
  • 0
  • evvelsi gün

avrupa'da yükselen aşırı sağ

yayılan mültecilerin kendi hayat standartlarını avrupa sokaklarına taşıması, geleneklerinden ziyade toplumsal normların dışında yaşama alışkanlıkları yüzünden avrupalı gençlerin kendinin adadığı ideolojik görüş.
hitlerden kalan "ideal alman ırkı" düşüncesi "ideal avrupa ırkına" bürünmüş durumdadır. bana kalırsa buradaki sağ görüşün altında ırk, din ve ten rengi yatmamaktadır. avrupada yükselen sağın sebebi yaşama biçimi, toplumsal düzen, eğitim vb. gibi konulardır. özetleyecek olursak ırkçılıktan ziyade sokaklarda yere tükürmeyen bireyler görmek istemektedirler.

devamını okuyayım »
26.04.2016 18:28