sublimlesemeyennaftalin

  • prezentabl (579)
  • 950
  • 34
  • 7
  • 0
  • dün

siz doktorlar hemşirelerin komutanısınız

öküz demeseydi gayet haklı bir üslüp.

ifade, ortamı bilmeyenler için biraz sevimsiz durmuş ama sonuçta adamın niyeti ortada. görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi veya eksik yapılmasına ilişkin bir toplantı talebi var. ayrıca başhekim herkesin görevini takip edemez; birim sorumlusu hekimlerden görev takibi yapmalarını istemiş. ama üslup, sistemi ve memuriyet kadro derecelerini (üst-ast ilişkisini) bilmeyene egoist gelmiş. bu cümleyi egoist bulanlara şunu hatırlatmak isterim: sağlık bakanımız sürekli sağlık ordumuz demiyor mu? e orduya benzetilen bir grubun yerine getirdiği eylemler de emir komuta zinciri ile devam eder. it ite, it kuyruğuna... bir şekilde düzen sağlanmak zorunda.

bizim tababet kanunundan doğan bir yetki paylaşımı sağlık sistemimizde maalesef yok; olumlu ya da olumsuz her şey hekim sorumluluğunda. yurtdışındaki hemşirelere ordersız ilaç uygulama yetkisi bile veren ülkeler var. ama bizde hekimin orderı olmaksızın hiçbir şey yapamazlar. e bu şekilde olunca da hekimler sağlık ordusunun tabi ki komutanı. alınacak, gocunacak bir durum yok.
eminim kaç kişi hemşire muamelesinden dolayı yatan hastasına refakat ederken çıldırma derecesine gelmiştir. başhekim yönetimi biraz sert ele aldı diye mi badem gözlü oldular? ayrıca hastane ortamında ormanların kralı gibi davranan tek bir güruh vardır; onlar da ekseriyetle hemşirelerdir.

kişisel olarak ben de bazı hekimlerin üstten gören tavırlarını sevimli bulmuyorum; ancak bu vakada biraz daha kendinize karşı dürüst olun, adamı sırf doktor olduğu için eleştirdiğinizi kabul edin ve “ben eşeğim” yazdıran başhekimle bir tutmayın.

herkes çok yorgun, lütfen bir de bu tip ifşalarla başlayan tartışmaları bir meslek grubuna yüklemeyin.
ayrıca konuşmadan kimin paylaştığı açıkça belli, doktorlardan birisi diğerini sadece cem diye kaydetmiş, dr. cem değil. başhekim olsam buradan yürür, dava açar, öttürürüm paylaşanı.

devamını okuyayım »