sumbuluzade vehbi

  • çetrefilli (372)
  • 745
  • 6
  • 2
  • 0
  • 4 gün önce

behram

hikayesi hem firdevsi'nin meşhur şehname'sinde, hem de çeşitli yazarların kaleme aldığı heft peyker mesnevilerinde anlatılır. 16. yüzyılda kaleme aldığı türkçe heft peyker'inde sinan behişti çelebi onu şöyle tasvir eder:

‘adeti olmış idi bu iki kâr
meclis eylerdi çün itmeye şikâr

kendisi çokça avlandığı, özellikle de yaban eşeği avlamada maharetli olduğu için behram-ı gûr olarak da anılır.

babası yezdgird (bazen yezdegird/yezdcürd), yedi kubbeli meşhur sarayının adı ise havernak'tır. anadolu'nun eşsiz yetenekteki mimarı sinimmar tarafından inşa edilmiştir.

devamını okuyayım »
21.07.2010 12:47