suspended animation

  • 1351
  • 1
  • 1
  • 0
  • geçen hafta

deprem vergisi olarak toplanan 30 milyar lira

çalıyor ama hizmet veriyor dangalaklığı'nın çalma kısmıdır. yıldan yıla bütçeye gelir olarak yazılmıştır. ardından da büyük kısmı hazinenin iç ve dış borç faizlerini ödemek için kullanılmıştır ve kullanılacaktır. çünkü bütçe açığı giderek büyümektedir ve yeni borçlar alınmaktadır. bu da yeni ve artan faiz ödemelerini beraberinde getirecektir. bunların ödenmesinden arta kalan kısmı ise diğer akbabalar tarafından küçük ihalelere bölünmek suretiyle iç edilecek olan paradır aynı zamanda o 30 milyar. işte istikrar diye ben buna derim.

devamını okuyayım »
27.10.2011 09:22