susuz vaha

  • 193
  • 1
  • 1
  • 0
  • 4 gün önce

içinde bulunduğumuz çağa isim önerileri

karanlık çağ

ben bu çağ meselesine biraz farklı bakıyorum. ilkin karanlık çağ dedim lakin yine de bu bana göre göreceli bir bakış açısı. çünkü bugün bilerek ve istenerek geri bırakılmış ülkeler karanlık çağı yaşıyorlar. yani ortadoğu ülkeleri. halklar birbirlerini kesiyorlar. din ve milliyetçiliğin ışığında her türlü insan hakları zapturapt altında. "şah diyenin dili kesile" anlayışı her türlü özgürlüğü ulaşılmaz kılıyor.

oysa avrupa'ya baktığımda ilkin düşünce özgürlüğünü görüyorum. tıpta, bilimde, felsefede ve sanatta karanlık çağın ilerisindeler. bu açıdan bakarak rahatlıkla yükselme çağında olduklarını görebiliriz.

bir tek dünyamız var ve bu dünya haritasının farklı bölgelerinde farklı çağlar yaşanıyor. uçak yapabilecek bir teknolojiye ulaşmışız. aslında biz bilim çağında yaşıyoruz lakin bugün uçaktaki bir yolcunun: "uçağın rotasını çevirin, namaz kılacağım" gibi bir isteğin hala yaygın olduğu da yadsınamaz bir gerçek.

bir tarafta dünyayı yöneten süper güçler var. onlar hem az önce saydığım ilerlemelere sahipler, hem de ve buna rağmen ortadoğu ülkelerini vahşetle yönetiyorlar. onlar madenlerimizin üzerine çöreklenmiş akbabalar. onların fabrikaları, sermayeleri, idarecileri, tetikçileri ve yine onların kırbaçları bizim ense kökümüzde şaklıyor. neden? bizleri köleleştirmek için. biz bu düzene kısaca emperyalizm diyoruz. bizim bu topraklarda karanlık çağı yaşıyor olmamızın tek nedeni de, o sözde gelişme çağını yaşayan medeni (!) ülkelerin, dünyayı yönetme anlayışlarından kaynaklanıyor kısaca.

yani dünyanın hangi bölgesinde hangi çağ yaşanıyor olursa olsun, bugün içinde yaşadığımız çağ, emperyalizm çağıdır.

devamını okuyayım »
24.12.2016 16:59