sweeney todd hayrani berber ciragi

  • anadolu çocuğu (339)
  • 530
  • 3
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler

bu söz ragıp paşa'nın meşhur bir beytinden alınmadır. beytin tamamı da şöyledir:

miyân-ı güft u gûda bed-meniş îhâm eder kubhun
şecâ'at arzederken merd-i kipti sirkatin söyler

yani: dedikodu ve muhabbet esnasında kötü huylu kişi kendi kusurunu, kusur olduğunu bilmeden, iyi birşeymiş gibi anlatır. mesela çingene delikanlısı kendini överken yaptığı hırsızlığı kahramanlığına delil gösterir.

yaptığının ne büyük hata olduğunu bilmeyi bırak, bunu bir meziyet olarak sunmasıdır ilginç olan. beytin "şecâ'at arzederken merd-i kipti sirkatin söyler" kısmı toplumda bu karakterde olanları çok iyi özetlediği için beğenilmiş, ezberlenmş ve atasözü haline gelmiştir neredeyse.

devamını okuyayım »
05.02.2011 14:10