synonym synonsin synon

  • 1176
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

arapçanın kutsal olduğu yalanı

kuran arapça inmiştir ve orijinali arapça’dır. fakat kuran’a göre arapça, kutsal bir dil değildir.

kuran, her kavme peygamberler’in gönderildiğini ve bu peygamberler’in kavimlerine kendi dillerinde mesajlar getirdiklerini söyler. tevrat hz. musa’nın kavminin dilindedir, incil de hz. isa’nın kavminin dilindedir. hz. lut’un vahiyleri kendi kavminin dilindedir, hz. nuh’unkiler de öyledir… bu mesajları kutsal yapan allah’tan indirilmiş olmalarıdır ve bu mesajların hiçbiri arapça değildir.

allah’ın mesajı arapça yazılabileceği gibi; allah’a, dine karşıt sözler, putlara iltifatlar da arapça yazılabilir. arapça’yı allah’ın özel dili, cennet’in lisanı; arapça harfleri allah’ın özel harfleri, cennet’in harfleri gibi gösteren mezhepçi zihniyete sahip kişiler, dinimizin kaynağı kuran’ın, arapça bilmeyenlerce anlaşılmasını engellemişlerdir.

fussilet suresi 44. ayetten kuran’ın arapça olmasının sebebinin, kuran’ın ilk olarak arap toplumuna hitap etmesi olduğunu anlıyoruz. kuran, allah’ın din gönderdiği her kavme kendi dilinde hitap etme adetinden dolayı arapça’dır. araplar’a dinlerinin yabancı dilde bildirilmesi saçma olduğu gibi, türkler’e de anlayabildikleri dilleri dışında bildirimde bulunmak saçmadır. türkler’e kendi dillerinde bildirim ancak kuran’ın çevirisi ile mümkündür. daha önceden kuran çevirisinin okunmasına karşı mezhepçi çevrelerden gelen tepkilerin günümüzde oldukça azalmış olduğunu görmek sevindirici bir gelişmedir. fakat uzun bir dönemde, mezhepçi zihniyeti benimseyenler tarafından, arapça bilmeyen müslümanlar’ın kuran’ın çevirisini okumaktan mahrum edildikleri de unutulmamalıdır.

kuran’da geçen kelimeler, kavramlar kuran’da geçmeden önce de araplar’ın kullandığı kelimeler, kavramlardı. kuran’da, “allah” denildiğinde neyin kastedildiği, “domuz” denildiğinde domuzun ne olduğu, “miras” denildiğinde mirasın ne olduğu, “vasiyet” denildiğinde vasiyetin ne olduğu biliniyordu. kuran evvelden varolan kelimelerle geldi. kuran’ı okuyan bir kimse bu apaçık gerçeği rahatça kavrar. kutsal olan arapça veya kelimeler değil; allah’ın bu kelimelerle, kavramlarla oluşturduğu kuran’dır.

arapça’yı kutsallaştırıp, dinin anlaşılmadan yaşanmasına sebep olanların düştüğü komik durumun bir örneği şöyledir:
“arap bedevi kadınları ellerinde defler, yanık sesle türküler söylüyorlardı. türkülerin konusu da deve etinin lezzetiydi. bu etin kebabının, haşlamasının, kızartmasının ne kadar lezzetli olduğu yanık yanık, makam içinde anlatılıyordu. töreni tertipleyen osmanlı teşkilatı mahsusa reisi eşref sencer kuşçubaşı bey bir de gördü ki, hazır ol vaziyetinde olan anadolu’nun aslan yapılı osmancık taburu’nun erlerinden bazılarının arapça deve eti kasidesini dinlerken gözyaşları şıpır şıpır damlıyordu. iyi arapça bilen eşref bey şaşırdı, bir ere:
- ‘oğlum ne ağlıyorsun?’ diye sordu. hazır ol vaziyetindeki mehmetçik durumu değiştirmeden cevap verdi:
- ‘kumandanım bakınız ne güzel kuran okuyor…’
bu saf, pırıl pırıl yürekli anadolu çocuğunun duyguları önünde gözleri dolan eşref bey dayanamıyor:
-’oğlum o bedevi kadınları kendilerine dağıtılacak olan deve etinin lezzetini anlatan kasideyi makamla okuyorlar, sil gözyaşlarını…’” (cemal kutay, türkçe ibadet, sayfa 61)
alıntı

devamını okuyayım »
08.02.2015 19:24