tasdevrisevenlerdernegi

  • tadına doyum olmaz (759)
  • 790
  • 1
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

ermeni soykırımı

büyük büyük cümleler kurarak yada atıp kesmekle tarihi olaylara bakılmaz. araştırıp arşiv belgeleri yada dönemin yazılı kaynaklarını bulursun sonra dersin ki bak şuna göre sen soykırım yaptın. ama yok ben onlarla uğraşamam hiç kesin osmanlı yapmıştır birşeyler deyip körü körüne suçlama yapmak ahmaklıktan başka birşey değildir.

aşağıya 24 temmuz 1917 yılında yazılmış osmanlı arşiv belgesini koydum. bu belgede o dönemde osmanlı ordusunda görevli olan bir kısım ermenilerin nerelerde görev yaptıkları yazıyor.

şimdi bu bilgiler çerçevesinde herkese sormak istiyorum 1915'den itibaren osmanlı ermenilere soykırım uyguladıysa bu kişilerin 1917 yıllarında osmanlı ordusunda ne işleri var. soykırım düşüncesinde olan bir devlet ordusundaki ermenilere acırmıydı sanıyorsunuz. neden bunlara soykırım uygulamadı. düşünün biraz sizden başka bir şey istemiyorum. bakın bu verdiğim örnek sadece tek bir belge üzerinden. daha bunlar gibi bir çok arşiv belgesi var araştırıp gerçeğe ulaşmak isteyenler için.

osmanlı hiçbir zaman ermeni halkına soykırım yapayım düşüncesine bürünmemiştir. öyle boş boş dayanaksız konuşan kişilere bakmayın araştırıp gerçeklere ulaşmaya bakın o zaman gerçeklerin ne olduğunu göreceksiniz.

osmanlı ordusu başkomutanlığı
özlük işleri müdürlüğü
yabancı işleri şubesi
24 temmuz 1917

genel karargâh 2 nci şubeye
osmanlı ermeni erlerinden olup, dil bilmeleri sebebiyle tercüman
olarak görevlendirilenlerin isimleriyle, görev yerlerini gösteren listenin ekli
olarak gönderildiği bildirilerek bu muhtıra verildi.

ismi ve babasını ismi --- görev yerleri

-yeleros oğlu kigork --- 6 ncı ordu emrinde
-agop oğlu kirkor --- 4 ncü orduda şehir imarında görevli huzcar efendiye
-mikâil oğlu artin --- 4 ncü orduda paşa makineli tüfek bölüğünde
-karabet oğlu kirkor ---4 ncü ordu emrinde
-kigork oğlu kenegam ---4 ncü ordu emrinde
- yervant oğlu karakaşyan--- 6 ncı kolordu emrinde
-artin oğlu agop ---5 nci levazım şubesi emrinde
-bogos oğlu kirkor ---5 nci tayyare bölüğü komutanı yüzbaşı budkele emrinde
-aragil oğlu vebrober ---6 ncı ordudaki doktor şıtanke bey’in emrinde
-antranik arşavir ---top fabrikasında fen müdürlüğünde şidtsler efendiye
- dikran oğlu vahan ---tuna osmanlı lojistik destek müfettişliği emrine
-nişan oğlu karabet ---köprülü müfrezesi tercümanlığına
-abraham oğlu leonkirkor ---4 ncü orduda paşa makineli tüfek bölüğünde
-dikran oğlu yervant hayk--- 18 nci ağır topçu alayında üsteğmen schmid efendiye
-bogos oğlu artur mumcuyan---604 numaralı makineli tüfek bölüğü tercümanlığına
-nesrak oğlu agop--- ırak’a gidecek 36 numaralı avusturya obüs bataryasına
-viçen oğlu oseb çermikyan ---4 ncü orduda paşa makineli tüfek bölüğünde
-mercan zenob oğlu agop---bavyera bataryası tercümanlığında bulunmak üzere
5 nci karargâh şubesine
-onink devletyan oğlu nubar ---4 ncü orduda makineli tüfek bölüğüne
-hayk oğlu ohetersakyan ---503 numaralı otomobil kolu için lojistik destek
müfettişliği emrine
-dikran oğlu bedros tütüncüyan ---4 ncü orduya gidecek 300 numaralı alman tayyare müfrezesinde
-artin oğlu andon ---7 nci batarya tercümanlığına
-oseb gümüşyan oğlu henri artin--- izmir maden müdürü yüzbaşı senevezant efendi emrinde
-bakdesaryan oğlu seriraber--- tuna lojistik destek müfettişliğinde görevli
bataryaların tercümanlığına
-kirkor oğlu antranik ---tarsus’ta 516 numaralı otomobil bölüğü tercümanlığına
-mikâil oğlu remi aşciyan ---ağır osmanlı bataryasına
-leon oğlu vahram herant--- köprülü müfrezesi tercümanlığına
-çemator oğlu aram mardiksiyan ---depo birliklerinde yüzbaşı forivich efendi emrinde
-masruf oğlu aram bedros kurubalıkyan--- osmanlı donanması komutanlığı emrinde telefon işlerinde görevlendirilmek üzere
-agop oğlu onink ---6 ncı kolordu emrine
-kigork oğlu leon ermenak ---albay hevik beyin subaylarına dahil olacak teğmen
osrabdal efendiye
-karabet hamamciyan oğlu bedros ---lojistik destek genel müfettişliği emrine tuna menzillerinde görevlendirilmek üzere
-markar oğlu simak mezub ---16 ncı ve 17 nci istihkâm taburlarına
- bedros oğlu oseb ağanyan ---depo müfettişliğinde binbaşı tavman beyin emrinde
-viçen oğlu kirkor said hekimyan ---3 ncü levâzım şubesine
- agop oğlu ohannes simonyan ---4 ncü ordu için hazırlanan paşa 352 numaralı lağımcı müfrezesine
-artin oğlu kirkor ---5 numaralı 15 cm. lik ağır obüs bataryası tercümanlığına 5 nci
karargâh şubesi emrine
-ohannes arslangel--- 60 numaralı alman bataryası tercümanlığına
-artin oğlu liparidi ---robert nakliyatında görevlendirilmek üzere 5 nci levâzım şubesi emrine
-ohannes oğlu esbegan jirayer ---8 numaralı 15 cm. lik seri obüs bataryası tercümanlığı için 5 nci karargâh şubesine
-bogos oğlu istepan hanliyan ---513 numaralı otomobil kolu tercümanlığına
-çemator oğlu bogos ---512 numaralı otomobil kolu tercümanlığına
-edvar oğlu alkarme ---4 ncü kolordu ağır topçu komutanı yerav beyin emrine
-karan oğlu agop arekilyan ---doktor bayer efendinin emrine
-avadis oğlu emanuel sedes ---esir karargâhı tercümanlığında görevlendirilmek üzere lojistik destek genel müfettişliğine
-bogos oğlu raul canbaz-- ibrâil’de sıhhiye okuluna gitmek üzere sıhhiye depo taburuna
-karabet oğlu simakyan suarşak ---4 ncü orduda görevlendirilmiş üsteğmen taar efendinin tercümanlığına
-agop oğlu kerupe çizmeciyan ---5 nci levâzım şubesine
-imirze onink oğlu imirze jozef--- 17 nci kolorduda izmir’de bölge komutanı binbaşı fonholli beye
-aniyâ oğlu bogos azrunyan--- ödenek ilmühaberi lojistik destek genel müfettişliğine
-karakin oğlu nubar amanos--- esir garnizonuna tercümanlığına
-nazarat oğlu bedros yervant--- 5 numaralı özel şimendifer inşaat bölüğü tercümanlığına
lehib oğlu simon ---toros demir yolu hattında görevli 10 numaralı osmanlı şimendifer inşaat bölüğü emrine
-hayim oğlu leon ---lojistik destek genel müfettişliği emrine
-serkis oğlu hayk ---2 numaralı avusturya otomobil koluna tayin edildiği lojistik
destek müfettişliğine
-ohannes oğlu yervant ---kastamonu esir garnizonu tercümanlığına
-agop oğlu pozant ---lojistik destek genel müfettişliği emrinde esir garnizonuna -bedros oğlu karlev ---5 numaralı özel şimendifer inşaat bölüğü tercümanlığına
-ohannes oğlu vahram poskiyan ---uçak okulu mühendisi teğmen berkhavez efendinin tercümanlığına
-kirkor oğlu deprih markaryan--- merkez kumandanlığında tutuklu ingiliz esirlerinin tercümanlığı için lojistik destek genel müfettişliği emrine
-kigork oğlu vahan---4 ncü orduda görevlendirilmek üzere sevki için merkez
komutanlığına
-dikran oğlu serkez ---4 ncü ordu emrinde tercümanlıkla görevlendirilmek
üzere sevki için merkezde
-avakim oğlu vahram--- 4 ncü orduya gönderilmek üzere merkez komutanlığına
-mihâil oğlu yordan ---4 ncü orduya gönderilmek üzere merkez komutanlığına
-kirkor oğlu ertaki ---4 ncü orduya gönderilmek üzere merkez komutanlığına
- kofas oğlu kalost ---6 ncı ordu emrine gönderilmek üzere merkeze
-viçen oğlu ohannes--- gümüşsuyu hastanesi sıhhiye heyetince dört ay hava
değişimine
-agop oğlu nişan ---4 ncü ordu tercümanlığında görevlendirilmek üzere merkeze
-karnik oğlu vahram ---tercümanlıklarda görevlendirilmesine lüzum olmadığından ordu dairesine iade
-karabet oğlu misak ---genel karargâh kurmay başkanlığı emrine
-bedros oğlu hematyak ---tuna lojistik destek müfettişliğinde görevlendirilmek
üzere lojistik destek müfettişliği emrine
-avadis oğlu maksived--- 4 ncü orduda 105 numaralı telsiz telgraf bölüğü için lojistik
destek genel müfettişliğine
-aram oğlu ohannes vahe--- depo birliklerinde eğitim-öğretim görmek üzere bakanlığın emri ile ordu dairesi emrine
-nazret oğlu serkez arşak--- depo birliklerinde eğitim-öğretim görmek üzere bakanlığın emri ile ordu dairesi emrine
-haro oğlu agop oşin--- depo birliklerinde eğitim-öğretim görmek üzere bakanlığın emri ile ordu dairesi emrine
-ağya oğlu mehran vahram ---depo birliklerinde eğitim görmek üzere ordu dairesi emrine
-avakim oğlu serkez ---depo birliklerinde eğitim görmek üzere ordu dairesi emrine
-kigork oğlu bogos ---köstence ve romanya askerî idarelerinde görevlendirilmek
üzere lojistik destek müfettişliği emrine
-nişan oğlu karabet ---osmanlı-rumeli köprü müfrezesine götürülmek üzere merkeze
-kartik oğlu vahram--- osmanlı-rumeli köprü müfrezesine götürülmek üzere merkeze
-leon oğlu vahram herant ---osmanlı-rumeli köprü müfrezesine götürülmek üzere
merkeze
-karnik oğlu agop karabet ---suriye’ye gidecek sahra top ve sahra obüs eğitim heyeti nezdine verilmek üzere 5 nci karargâh şubesine
-naum oğlu simon ---toros demir yolu hattındagörevli 10 numaralı şimendifer
inşaat bölüğüne

devamını okuyayım »