tavsan yumruklayan ivar

  • baldan tatlı (634)
  • 533
  • 1
  • 0
  • 1
  • 3 gün önce

witcher

türkçe'de, cadıcı olarak kendisine yer bulan eski bir meslek.

braga'nın da dediği gibi, cadı kelimesi türkçe'de dişi olması zorunlu bir kötücül yaşlı anlamında kullanılmamaktadır. aslında türkçe'de benim gördüğüm kadarıyla kağan kelimesi de sadece eril anlamda kullanılmamaktadır. islamiyet etkisinden uzak oğuz kağan metninde, oğuz'un eşi olan kadınlardan birisi için "ay kağan" ismi kullanılmıştır mesela. hanım, begüm gibi ünvanların türkçe'de rastlanışı görece yeni (moğol fetihleri sırasında olsa gerek) olduğu gibi, hatun kelimesi de büyük ihtimalle sogdca'dır. yabancı arkadaşlarınıza; turkish, gender neutrality before it was cool şeklinde hava atabilirsiniz.

efsunger gibi sonradan uydurma ve kelime anlamını karşılamayan, benim şimdiye dek de karşılaşmadığım, "büyü tutan" manasına gelen bir kelime yerine tarihte de kullanılmış cadıcı ismini kullanmaktan artık çocuksu duyulduğu için kaçınılmış olsa gerek. oysa tırnova cadı olayında, dönemin politik durumu gereği hortlatılan iki yeniçeri vampirin hakkından gelmek için bölge ahalisinden "cadıcı" nikola'nın görevlendirildiği yine dönemin gazetesinde yazılıdır.

efsunger çevirisini ben yeni yeni türeyen dandik kafe isimlerine benzetiyorum. velhasıl-ı kelam, rübab-ı şikeste, keyf-i sergüzeşt falan gibi, yine güzel türkçemizin tabiriyle at sikine kelebek konmuş gibi geliyor bana.

devamını okuyayım »