tek replikli basrol

  • 332
  • 19
  • 7
  • 0
  • dün

ismet inönü

atatürke gücü yetmeyen ismet inönüye sallar. bu hep böyle olmuştur. halbuki kendi döneminde uygulanan dilek politikası dönemin şartlarının çok üstünde bir halkçılık ve demokratik katılım sağlamıştır. öyle ki en küçük köydeki sıradan vatandaşın bile dilek ve önerileri istek ve şikayetleri toplanıyor bunlar üst mercilere iletiliyor ve en sonunda partinin genel kurulunda görüşülüyordu. yapılması münkün olanlar, elzem olanlar ve yapılması münkün olmayanlar olarak kategorileştirilip hayata geçiriliyordu. ki dünya tarihindeki ilk ve tek kansız, devrimsiz, içsavaşsız tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş kendi döneminde olmuştur. belki insanları aç bırakmıştır ama babasız bırakmamıştır.

devamını okuyayım »
30.05.2017 11:58