teperemeden

  • 149
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

fikri sönmez

kendisi için yazıldığını kimse bilmez ama ardından yazılan en güzel şiirlerden birisi, gülten akın'ın "sevda kalıcıdır" kitabında yer alan "mapusta ölen bir dost için anmalık" isimli şiirdir.

"o nisan
denizin yanında binlerce insan
indik yarın bahçesine
bize aralanmış kapıdan
cennetti
gördük

o ne şenlikti o, dağlar yürüdü
dağlara yürüdük şiirle türküyle
bir olduk
terzinin hasıydı bizi teyelleyen
tirşe denizlerden kurşun dağlara
geçmiş gecelerden gelecek güne

öyle özgür, öyle özgürlüğe sevdalı
istese dağları eritirdi soluğuyla
kıyamet dudağının iki ucundaydı
mapusta öldü"

devamını okuyayım »
04.05.2012 14:12