terbiyesiz tosbaa

  • 12
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 yıl önce

avusturya okulu

avusturya okulunun başlangıcı,her ne kadar neo-klasik gelenek içerisinde görülse de ,yine de bu okulun iktisadi olaylara yaklaşımında diğer neo-klasik akımlardan ayırtedilebilen bazı yönleri bulunmaktadır.bunlar;insan faaliyetinin amaçlı davranışları ve kendiliğinden düzen,subjektivizm ve yöntemsel bireyciliktir.bu yaklaşımlar,neo-klasik yaklaşıma tümden bir karşı çıkışı değil,onun restorasyonunu esas almaktadır.liberal eleştirisel yaklaşım da denilebilecek avusturya yaklaşımı neo-klasik analizin gelişim tarhinin liberal açıdan yeniden gözden geçirilmesidir.çünkü neo-klasik analiz walrascı ve marshallcı bir çizgide ilerlemiş fakat bu metodoloji ile iktisadi olguların açıklamasında yetersiz kalmıştır.bu yüzden avusturya okuluna göre kendi yaklaşımları neo-klasik iktisadın daha iyi geliştirebiliceği yönündedir.

avusturya okulu,bireyciliğe ekonomi içerisindeki insan davranışlarının amaçlı davranışlar olması dışında hiçbir doğal özellik atfetmemektedir.üstelik,bireysel davranışlarla bunun toplumsal sonuçları arasında tek yönlü ve mekanik ilişki kurmanın yanlışlığını dile getirirler.mises ve hayek,siyasal sonuçları bakımından önemli sayılan bazı görüşlere ulaşmışlardır.onlara göre,piyasa düzeni tek tek insanların elde edebilecekleri kısmı bilgiler (eksik enfermasyon ) çerçevesinde birbirinden farklı amaçlar doğrultusundaki davranışlarıyla oluşturdukları ama bu davranışların hiçbir zaman toplamı demek olmayan ve tarihi oluşumlarla meydana gelmiş bir düzendi.piyasanın işleyişini kimse tam oalrak anlayamazdı.

avusturya okulunun bir diğer yaklaşımı ise bireyciliğe verilmesi gereken anlam üzerinedir.onlara göre bu konuda subjektivizmin belirtilen özünü,neo-klasik iktisadın diğer gruplarca yok edilmiş olması büyük bir yanlışlık olmuştur.avusturya okulu,farklı insanların ekonomi içerisindeki istekleri ise beklentilerinin tutarlılığı ile bilginin dağılımı ve bekleyişlerin oluşumu sürecine ilişkin araşırmalara öncelik verilmesinden yana bir tutum sergilemektedirler.avusturya okulunun holistik yaklaşımlara da her zaman şüpheyle bakmıştır.

avusturya iktisatçısı için makroekonomik yaklaşımlar,ekonomik gerçekliğin izlenmesine yönelen bilimsel bir yaklaşım değildir.bu alanda meydana getirilen teoriler,ya yanlış ya da yarım kalmış açıklamalardır.iktisatta miktarcı,ölçümcü yaklaşımlara güvenilmez.ekonometri ve istatistik yöntemlerle bir ekonomi teorisi oluşturulamaz.bu çalışmalar durağan denge durumunu yansıtırlar.iktisat mal ve hizmetler bilimi değil,yaşayan faaliyetlerin bilimidir.bu yüzden,iktisatta durum analizi değil,süreç analizidir.

devamını okuyayım »