the dark lord

  • 61
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

sauron

sauron'un ikinci çağı
ikinci çağın 500. yılında sauron'un gücü artmaya başlamıştı. valar orta-dünya'yı terk ettikten sonra kendi planlarını uygulamaya karar verdi. sauron'un melkor'dan farklı olarak insanları yok etmeyi değil onları yönetmek ve kontrol etmek istiyordu. ve bu yolda ustası melkor'dan çok daha akıllıca hamleler yapacaktı.

sauron orta-dünya'nın doğusunda ve güneyinde yaşayan insanlara geniş topraklar ve hükümdarlık vaatleriyle kandırarak kendi tarafına çekmişti. sauron için insanları tuzağa düşürmek daha kolaydı çünkü insanlar güce karşı büyük zaafları vardı. o zamanlar ilk çağda morgoth'a karşı savaşmış olan noldor'un yanında savaşa giren numenorean insanlarının arasına girmekten korkmuştu çünkü o zamanlar numenorean kralları çok yüceydi.

sauron ikinci çağın 1000 yılında krallığını kuracağı yer olarak mordor'u seçmişti. mordor doğal bir kale gibiydi üç tarafı aşılması neredeyse imkansız dağ sıraları ile korunuyordu. kuzeyde kül dağları ve batı ile güneyde gölge dağları dağları ile sınırlanan mordor'a sadece iki giriş vardı: kuzeybatıdaki cirith gorgor ve batıdaki cirith ungol. aynı zamanda burada yüce bir kule olan barad-dur'un yapımına başladı.
aslında sauron'un gerçek planı elfleri kendi yanına çekmekti. çünkü ilkdoğanlar'ın o zamanlarda gücü çok büyüktü. 1200 yıllarda eriador'a valar'ın bir hizmetkarı gibi eriador'a gitti ve burada annatar ''hediyelerin lordu'' ünvanını aldı.
sadece lindon'a girememişti. çünkü yüce noldor kralı gil-galad ve elrond ondan ve hoş görünümden şüpheleniyorlardı ve gerçekte kim olduğunu bilmeseler de onun topraklarına girmesine izin vermediler.

sauron'un öğütleri en çok eregion'da karşılık bulmuştu. noldor'da batı'ya dönmeyi reddettikleri için yüreklerinde huzur yoktu ve aslında hem sevdikleri orta dünya'da kalmak hem de geride bıraktıkları şeylerin mutluluğunu yaşmak istiyorlardı. böylece sauron'a kulak verdiler ve bilgisi engin olduğu için ondan çok şey öğendiler. celebrimbor büyükbabası feanor'un ününe göz dikti. celebrimbor, sauron tarafından bozulmadı, ama sauron'un yalanları ile aldatıldı. sauron'un talimatıyla celebrimbor ve elf demirciler 1500 yılında daha sonra cüceler'e verilecek yedi güç yüzüğünü ve numenorian kralları'na verilecek dokuz yüzüğü yaptılar. ama celebrimbor sauron'dan gizli olarak üç yüzük daha dövdü ve bunlara narya, nenya, ve vilya adını verdi.
1600 yılında sauron mordor'a dönüp tek yüzüğü yaptı. tüm diğer yüzüklerde bu tek yüzüğe bağlıydı. hatta yapıldığından haberi bile olmayan üç elf yüzüğünün bile. ama sauron tek yüzüğü dövdüğünde diğer üç yüzükten de haberdar oldu ve celebrimbor'un onu kandırdığını anladı. ama elflerde tek yüzükten haberdar olmuşlardı. tek yüzük'ü taktığında daha küçük yüzüklerin yaptıkları şeylerin anlamını kavrayabiliyor, onları takanların bütün düşüncelerini görüp yönetebiliyordu.
elfler bu kadar kolayca yakalanamazlardı. sauron, tek yüzük'ü parmağına taktığı anda varlığının farkına vardılar; onu tanıyorlardı, kendilerinin ve tüm yaptıklarının efendisi olacağını kavramışlardı. kızgınlık ve korku içinde yüzüklerini çıkardılar. sauron düşüncelerinin açığa çıktığını, elflerin aldanmadığını anladığında öfkeyle doldu; onlara karşı açıkça savaş açtı, elf demircilerinin kendi bilgisi ve öğütleri olmadan yüzükleri yapamayacağını söyleyerek bütün yüzüklerin kendisine verilmesini istedi. ama elfler ondan kaçtı; yüzüklerinin üç tanesini kurtarıp uzaklaşırdılar, sakladılar.
o andan itibaren sauron ile elfler arasındaki savaş hiç bitmedi; ilk savaşın olduğu yer eregion'du ve 1697 yılında celebrimbor'un tüm savunma hatları ele geçirildi. ve mirdain'in evinin merdivenlerinde sauron tarafından yakalandı. sauron mirdain'in evinde diğer dokuz güç yüzüğünü ve diğer hazineleri de buldu. moria'nın kapıları kapandı. insanların yarmavadi adını verdiği ımladris denilen kale ve sığınak, yarı elf elrond tarafından o günlerde kuruldu; ve uzun süre varlığını korudu. ama sauron geri kalan tüm güç yüzükleri'ni elinde topladı; kendi egemenliği altına almak umuduyla, kendi soylarının sahip olduğundan daha fazla gizli güç arzulayan orta dünya halklarına yüzükleri dağıttı. cücelere yedi yüzük verdi; ama iradesine boyun eğmeye diğerlerinden daha hazır olduğunu ispatlayan insanoğlu'na dokuz yüzük verdi. yapımlarında payı olduğu için daha kolay bir şekilde tüm yüzükleri yönetip bozdu, yüzükler lanetlendi ve sonunda onları kullanan herkese ihanet etti. cüceler daha sert ve ehlilleştirilmesi daha zor görünüyordu; başkalarının egemenliğine katlanamayacak gibiydiler, ne kalplerindeki düşüncelerin iç yüzünü kavramak ne de gölgeye dönüp dönmeyeceklerini anlamak kolaydı. cüceler yüzükleri sadece servet elde etmek için kullandı; öfke ve kontrolsüz servet edinme hırsı yüreklerini tutuşurdu, bunda sauron'un işine yarayacak kadar kötülük vardı. denir ki, eskinin cüce kralları'nın yedi yığını'nın her birinin oluşumunda bir altın yüzük vardır; ama bütün bu hazine yığınları çok önceleri yağmalanmış ejderler hepsini yiyip yutmuş yedi yüzük ateşler arasında yok olup gitmiş ama bazılarını sauron kurtarmıştı.

insanoğlu kolaylıkla tuzağa düşebildiğini kanıtlamıştı. o günlerde dokuz yüzük'ü kullananlar giderek güçlendiler, eskinin kralları, büyücüleri ve savaşçıları oldular. zaferler ve büyük servetler kazandılar ama yüzükler onların felaketleri oldu. sahip oldukları sonsuz yaşam sonunda onlara dayanılmaz gözükmeye başladı. eğer isterlerse, güneşin altındaki bu dünyada, bütün gözlere görünmeden yürüyebilir ve ölümlü insanoğluna görünmez olan her şeyi görebilirlerdi; ama sık sık hayaletler ve sauron'un görüntüleri olarak görülürlerdi. ve birer birer, er ya da geç, başlangıçtaki isteklerinin iyi ya da kötü oluşuna, doğuştan gelen güçlerine göre taktıkları yüzüğün kölesi haline geldiler, sauron'un taktığı tek'in egemenliği altına girdiler. hükmeden yüzük'ü takanı korumak için sonsuza dek görünmez oldular, böylece gölgeler krallığına girdiler. onlar artık yüzüktayfları'ydı, nazgûl, düşman'ın en korkunç hizmetkârları; karanlık onların yanında ilerledi, ölümün sesiyle haykırdılar.

artık sauron'un hırsı ve kibri hiçbir sınır tanımayacak kadar artmıştı, kendisini orta dünya'daki her şeyin efendisi yapmaya karar verdi, elfleri yok etmeye, eğer yapabilirse númenór'u yıkmaya. ne özgürlüğe ne de rekabete tahammülü vardı ve kendisini dünya'nın efendisi diye isimlendirdi. insanoğlu'nun gözlerine nazik ve bilge görünmek istediği zaman onları aldatmak için hâlâ bir maskeye bürünebiliyordu. ama eğer işe yarayacaksa, güç ve korkuyla hükmetmeyi tercih ediyordu; gölgesinin tüm dünyaya yayılmakta olduğunu kavrayanlar, ondan kara efendi diye bahsettiler, düşman diye isimlendirdiler; yeryüzünde ve yeraltında morgoth'un döneminden kalan tüm şeytani varlıkları yönetimi altında yeniden bir araya topladı, orklar onun idaresindeydi ve sinekler gibi çoğaldılar. böylece elflerin kaçış günleri dediği kara yıllar başladı. o günlerde orta dünya elflerinin çoğu lindon'a kaçtı ve oradan denizleri aşıp bir daha asla geriye dönmediler; çoğu da sauron ve hizmetkârları tarafından yok edildi. ama lindon'da gil-galad hala güçlüydü ve şimdilik sauron ered luin dağlarını aşarak limanlar'a saldırmaya cesaret edemiyordu; ve gil-galad nûmenöreanlardan yardım alıyordu. diğer her yerde sauron saltanat sürdü, özgür kalabilenler ormanların ve dağların korunaklı yerlerine sığındılar, ama korku peşlerini asla bırakmadı. doğuda ve güneyde nerdeyse tüm insanlar onun egemenliği altına girmişlerdi, insanların o günlerde güçleri çoğalmışı, birçok şehir ve taş duvarlar inşa ettiler, demirle silahlanmışlardı, savaşta kalabalık ve vahşiydiler. onlar için sauron hem kral hem de tanrıydı; yaşadığı yeri ateşle kuşattığı için ondan fazlasıyla korkuyorlardı. sauron numenor'un topraklarına saldırıyor kıyılardaki şehirleri yağmalıyordu. amacının numenor'u yıkmak olduğunu açıklamıştı.

uzun bir bekleyişin ardından sauron'un batı topraklarına yaptığı istila geldi. ama orada nûmenor'un gerçek kudretiyle karşılaştı. krallıklarının zirvelerinde olan nûmenoreanların gücü ve görkemi öyle büyüktü ki sauron'un hizmetkârları onlara karşı dayanamazdı. deniz'in kralı, orta dünya'nın üzerine yürüdüğünde, o topraklar bomboş ve sessizdi. yedi gün boyunca sancaklar ve borularla ilerledi, bir tepeye geldi, tepenin üzerine otağını ve tahtını kurdu; toprakların ortasına kuruldu, ordusunun çadırları çevresinde mavi, altın rengi ve beyaz renklerde, uzun çiçeklerden oluşan bir tarla görüntüsü sergileyerek dizildi. ardından haberciler göndererek sauron'a huzuruna gelip sadakat yemini etmesini emretti.

sauron geldi. hatta güçlü kulesi barad-dûr'dan kalkıp geldi, savaşa hiç yeltenmedi. çünkü deniz'in kralı'nın kudretinin ve görkeminin söylenenlerin üzerinde olduğunu anlamıştı, en kudretli hizmetkârlarına bile onlara karşı koyabilmeleri konusunda güvenemezdi; dúnedain hakkındaki istekleri için henüz zamanın gelmediğini görmüşü. güç iş yaramadığında, hilekârlığına başvurarak kazanacak kadar becerikli ve kurnazdı. böylece, ar-pharazôn'un huzurunda boyun eğerek dilini yumuşattı; ve insanlar söylediklerinin adilliğine ve bilgeliğine hayran kaldı. ikinci çağ devamı gelecek...

devamını okuyayım »
07.01.2015 15:32