the doctor gregory house

  • 9
  • 9
  • 9
  • 1
  • bugün

predestination

zaman kavramının nedensellikteki önemini çok güzel ele alan filmdir, zamanda yolculuk durumunda başlangıç ve son diye bir olay kalmayacaktır. dolayısıyla hiçbir şey bir öncekini öncelememiş olacaktır, böyle bir dünyada da neden ve sonuç arasında çoğu zaman muğlak olan ilişki tamamen ortadan kalkacaktır. nihayetinde, zaman lineer tek yönlü olmaktan çıkıp tüm alternatiflerin bir arada gerçekleşebildiği sonsuz boyutlu bir hale gelecektir.

yani belirsizliklerin hakim olduğu evrende, belirsizlikleri daha net bir şekilde anlayabilme imkanı tanıyan zamanın da belirsizleşmesiyle evrende belirsizlik tamamen anlaşılması imkansız bir boyuta gelecektir.

olasılık teorisinin tamamen yok olduğu bir evren düşünün, tüm olasılıkların toplamının birden farklı olabildiği bir evren, hiçbir şekilde tümevarım ve çıkarım yapılamayan bir evren, rastsallığın kaosa dönüştüğü bir evren...

devamını okuyayım »
18.08.2018 23:00