the reef

  • 387
  • 30
  • 6
  • 0
  • evvelsi gün

emr-i bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münker

iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma yönündeki faaliyetler için kullanılan dinî, ahlâkî ve hukukî bir tabir.

arapça’da “bilmek, tanımak, düşünerek kavramak” anlamındaki ‘irfân kökünden gelen ma‘rûf, sözlükte “bilinen, tanınan, benimsenen şey” mânasına gelir. “bir şeyi bilmemek, bir şey zor ve sıkıntılı olmak” gibi anlamlar taşıyan nükr veya nekâret kökünden gelen münker ise tasvip edilmeyen, yadırganan, sıkıntı duyulan şey” demektir.

islam'da iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışarak toplumu ıslah etme hedefi vardır. insanlar birbirleriyle ilgilenmeli kişisel zaaflarımıza karşı toplumla hayra doğru bir yöneliş sergilenmelidir. rabbimiz celle celalühu kur'anda bize şöyle buyurmuştur:

"sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. işte kurtuluşa erenler onlardır." [1]

peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem ise aşağıdaki hadis-i şeriflerinde insanları kötülükten nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini bize sırasıyla göstermektedir ve bunu yapmadığımız takdirde başımıza gelecek şey hususunda bizi uyarmıştır:

“kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.” [2]

"bana hayat bahşeden allah'a andolsun ki, siz ya iyiliği emreder kötülükten alıkoyarsınız ya da allah kendi katından sizin üzerinize bir azap gönderir. o zaman dua edersiniz fakat duanız kabul edilmez" [3]

dolayısıyla iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, ilahi gazaptan korunmanın da önemli bir yoludur. bu vazifeyi ve buna bağlı mesuliyetleri yaparken de her halükarda ölçü, kur’an ile sünnet-i seniyyeye müracaattır.

[1](ali imran suresi, 3/104)
[2](müslim, iman 78)
[3](ebû dâvûd, melâhim, 16; tirmizî, fiten, 9; ibn hanbel, v, 388)

devamını okuyayım »
08.11.2018 09:59