theory of everything

  • 9551
  • 98
  • 24
  • 0
  • bugün

expressing math symbols in english

ing. ingilizcede matematik sembollerini belirtme. matematikteki temel notasyonlarin okunuslari onemlidir.

ornegin,

* + : plus

2+1= two plus one.

* - : minus

5-1 = five minus one.

how much is five minus one? veya what is five minus one?

it's four.

what do you get if you subtract one from five?
you get four.

how much do you have if you take away one from five?
you have four.

* 3 + (-2)= three plus negative two.

* x ± 2

x plus or minus two.

* x veya * = 6 x 3

six times three.

* / : over veya divided by

2/1

two divided by one veya two over one.

* x ÷ 2

x divided by 2

* = : equals veya is equal to

2+1 = 3

two plus one equals three veya two plus one is equal to three

veya two plus one is three.

- what do you get if you add two plus and one?

you get three.

- how much is two plus one?

two plus one is (equals veya is equal to) three

- what's two plus one?

the answer is three veya it's three.

* $20+$30=$50

if you add twenty to thirty, what does that make?

that makes fifty.

not: make kelimesi para sayildigi zaman sık kullanilan ifadedir.

* coklu basamakli sayilarin toplami:

29+14=43

nine plus four is thirteen

carry the one (elde var bir)

one plus two is three plus one is four

the answer is forty-three.

* x = 2

x equals two veya x is equal to two.

* < : is less than

7 < 9

seven is less than nine.

* > : is greater than.

6 > 5

six is greater than five.

* <= : is less than or equal to

4 + 2 <= 8
four plus two is less than or equal to eight veya four plus two is equal to or less than eight.

* >= : is greater (more) than or equal to

1 + 2 >= 10
one plus two is greater than or equal to ten veya one plus two is equal to or greater than ten.

* 0 < x < 4

zero is less than x is less than four veya x is greater than zero and less than four.

* 0 <= x <= 4

zero is less than or equal to x is less than or equal to four; x is greater than or equal to zero and less than or equal to four.

* =! : is not equal to

2 =! 5

two is not equal to five.

* x ~ 3

x is approximately equal to three.

* kesirlerin okunusu*

1/2 :one over two veya one divided by two veya one half veya a half

1/3: one third veya a third

1/4: one quarter veya a quarter

3/4: three quarter

1/5: one fifth veya a fifth

1/6 : one sixth veya a sixth

3 1/2: three and one half

4 1/4: four and one quarter.

7/9: seven ninths

2/3: two thirds

5/6: five sixths

1 2/3: one two thirds.

* %

91%

ninety one percent.

* ondalikli sayilarin okunusu *

2.36
two point three six

0.1
zero point one veya nought point one veya point one

0.01
zero point zero one veya nought point oh one

0.0001
zero point triple zero one veya nought point oh oh oh one.

1.0123

one point zero one two three.

3.7777777...

three point seven recurring veya repeating

4.123123123...

four point one two three recurring veya repeating

* uslerin okunusu *

8^2 ( 8 = base , 2 = exponent, power, index)

eight to the second power veya eight to the power two veya basitce eight squared

5^3

five to the third power veya five to the power three veya basitce five cubed

2^4

two to the fourth power veya two to the power four veya basitce two to the fourth

(3^-2)^4

three to the power negative two to the power four.

(x+y)^2

x plus y all squared

(x/y)^2

x over y all squared

* koklu ifadelerin okunusu

9^1/2

square root of nine

2^1/3

cube root of two

5^1/n

nth root of five

a^m/n

nth root of a to the power m.

* mutlak deger

|x+2|

absolute value of x plus two

* fonksiyonlarin okunusu

f(x)=x^2

f of x equals x squared.

h(f(g(3)))

h of f of g of three.

f^-1 (x)

f inverse of x veya inverse of f of x veya f inverse as a function of x

* permutasyon okunusu

p(5,3)

the permutation of five things taken three at a time veya the number of permutations of five different things taken three at a time veya the permutation of five things into three spaces veya five things into three spots.

anahtar kelime: order

*kombinasyon okunusu

c(5,3)

the combination of five things taken three at a time veya the number of combinations of five distinct things (can be) taken three at a time veya the number of combination of five things (can be) chosen into three (at a time) veya the combination of five things chosen three veya five choose three (in combination) .

anahtar kelime: choose, select

* logaritmalarin okunusu

log3

log of three

logx

log of x

logx/log2 (sadelestirme yapildiktan sonra 2 tabaninda x'nin logu.)
log base two of x veya log to the base two of x

iny

natural log (of) y veya log y to the base e veya log to the base e of y.

* limitlerin okunusu

x-->0

x approaches zero veya x tends to zero.

lim x-->0

the limit as x approaches zero veya the limit as x tends to zero.

lim x-->0+
the limit as x approaches zero from positive side (right hand side).

lim x-->0-
the limit as x approaches zero from negative side (left hand side).

lim x-->0 1/x

the limit as x approaches zero of one over x.

* turevlerin okunusu*

f'(x) f dash x veya the (first) derivative of f with respect to x
f''x f double-dash x veya the second derivative of f with respect to x
f'''(x) f triple-dash x veya the third derivative of f with respect to x
f(4)(x) the fourth derivative of f with respect to x

dv: the derivative of v.

* f'

f prime

f'(x)

f prime of x

* sayilarin okunusu icin (bkz: numbers/#23085399)
sira sayilarin okunusu icin (bkz: ordinal number)
bazen %, kesir vs. sembollerini aciklamak icin kullanilan "out of" kelimesi icin (bkz: out of/#25467343)
basamak degerleriyle ilgili (bkz: column/#25527059) ve (bkz: place/#25788339)

devamını okuyayım »
15.09.2011 05:41