thesus

  • ağır abi (459)
  • 587
  • 1
  • 1
  • 0
  • 3 gün önce

paris komünü

bisamarck'ın birleştirdiği alman ordularına yenik düşen fransız ordusu teslim olmak zorunda kalır. bunun üzerine cumhuriyetçiler meclisi basarak imparatorluğun yıkıldığını bağırır, halk belediye sarayına koşar cumhuriyeti ilan eder. ve cumhuriyetçi vekillerden bir milli savunma hükümeti kurulur.hükümet bismarckın ağır koşullarına razı olmayınca savaş devam eder. paris alman orduları tarafından çevrilmeye başlanır. yokluk, soğuk, açlık derken enternasyonel üyeleri arasında kuşatılmış şehirde bir komün kurma fikri filizlenir. bu arada perişanlığı hat safaya ulaşan fransız ordusu bismarck'ın şartlarını kabul eder. şartlar parisin teslim alınması, almanların şehirde geçit yapması, tazminat ödenmesi, seçimlerin yapılması ve peşi sıra seçilen hükümetle barış anlaşması imzalanmasıdır. istenen olur. seçimde muhafazakarlar kazanır. artık thiers hükümet başkanıdır. paris halkı olanları hazmedememiştir. zaten halkın büyük bir kısımı ulusal muhafızlarla birlikte savaşmış ve hala silah bırakmamıştır. enternasyonel üyleri ve ulusal muhafızların komitesi arasındaki kaynaşmadan rahatsız olan fransız hükümeti daha rahat çalışabilmek için versailles'a taşınır. hükümetin taşınmasıyla enternasyonel üyeleri, ayrı bir hükümet kurma konusunda görüşmelere başlar. hükümet de parise hakim olmak ister ama paristen gitmiş olmaları, paris halkı tarafından hiç hoş karşılanmamıştır. önce pariste bulunan topları almayı sonra da şehri silahsızlandırıp teslim almayı planlayan hükümet şehre yolladığı 2 generalin ölüdürülmesi üzerine dışarı çektiği birliklerle parisi tamamen boşaltır. artık paris halkının karşısında hem almanlar hem fransızlar vardır. enternasyonel üyelerinin ağırlığı hissedilen ulusal muhafızların merkez komitesi seçim kararı alır.artık bu merkez komiteyi "paris komünü " olarak anmaya başlayabiliriz. seçilen 90 temsilcinin 25'i işçi, 17'si enternasyonel üyesidir. gerisiyse enaf, memur, doktor, gazeteci ve aydınlardan oluşmaktadır. komün; işçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için garanti, kadın-erkek eşitliği ve laik eğitim istemiş ve bağımsızlığını ilan etmiştir. bu arada thiers parisi işgal etmeyi düşünüyordur. bismarck bu konuda yardım teklif etse de thiers esir fransızları parisin zaptedilmesi için bıraktırmış ve kurduğu yeni orduyla şehri kuşatmıştır. sonrasındaysa çaresiz komünün barikatlarda direnmesi, thiers'in halkına zulmü, işkenceler, "kanlı hafta" ve kurşuna dizilmeler gelir. 19. yy'ın en büyük ihtilali olarak kabul edilen paris komünü tam 71 gün ayakta kalmayı başarmıştır. bu dokuz haftalık süreçte tarih ilk işçi hareketine sahne olmuştur. pariste sistematik bir kıyıma gidildiğini söylesek yalan olmaz. şehirde 2 hafta içinde öldürülenlerin sayısı 1793'te öldürülenlerin sayısından fazladır. otuz bine yakın parisli öldürülmüştür. davalar 1875'e kadar sürmüştür. sonrasında 3.cumhuriyet kurulmuş ve çok geçmeden 3.cumhuriyeti de anarşi götürmüştür.

devamını okuyayım »
22.03.2011 17:56