timurayd

  • 64
  • 7
  • 1
  • 0
  • 3 gün önce

sosyal sınıf ve ideolojik görüş ilişkisi

gahi almanya'da gahi türkiye'de gözlemlediğim ilişkidir. toplumsal hiyerarşinin altında yer alan kasiyer, garson, tesisatçılık, elektrikçilik, kunduracılık vs. gibi mesleklerde çalışan kimseler türk düşmanlığına yahut kürt düşmanlığına, ırkçılığa, katolik yahut sünni bağnazlığa daha meyyal olurken; orta sınıfa dahil edebileceğimiz memurluk, sekreterlik, hemşirelik gibi mesleklerde çalışan insanlar sosyal-demokratlığa meyilli oluyor. akademisyenler arasında ortodoks yahut politik doğrucu solculuğa yahut liberalliğe meyil var.

acaba gelir seviyesiyle yahut sosyal sınıfla(bunun da net tanımı nedir, bilmiyorum) ideolojik görüşü mukayese eden bir makale, çalışma var mı? böyle bir bağlantı varsa, mesela toplumun alt kesiminin haklarını savunduğunu iddia eden solculuğa(kastım sosyalistlik, marksistlik, anarşistlik vs.) mensup insanların gelir seviyesi ortalaması ne? acaba ideolojik görüş mensubiyetimiz içinde bulunduğumuz sosyal sınıfa göre mi belirleniyor? bir nevi sosyal hiyerarşideki yerimizi temsil eden sembol işlevi mi görüyor ideolojik mensubiyetimiz? mhpliyiz, chpliyiz derken muhatabımıza sembolik olarak sınıfımızı mı göstermeye çalışıyoruz?

tabii bunlar hep yüzeyde kalan sorular, araştırma yapmak, sınıf-ideolojik görüş ilişkisini şöyle bir 1000 insan üzerinde ölçmek lazım.

devamını okuyayım »
10.05.2017 18:48