tolunhan

  • 576
  • 4
  • 1
  • 0
  • 5 gün önce

felsefe

bazı felsefeciler, felsefeyi şu şekillerde tanımlamışlar:

ilahi ve beşeri şeylerin ve onların içerdiği sebeplerin bilimi çicero

sebep ve sonuç bilimi hobbes

yeterli nedenler bilimi leibtz

mümkün olduğu ölçüde mümkün olanların bilimi wolf

ilk ilkelerden kesin bir şekilde çıkarılan şeylerin bilimi descartes

duyusal ve soyut hakikatlerin bilimi de condillac

aklın meşru nesnelerine uygulanması tennemann

bütün bilginin insan aklındaki zorunlu sınırıyla ilişkisinin bilimi kant

bilimlerin bilimi fichte

mutlağın bilimi, ideal ile gerçek olanın mutlaksızlığının bilimi von schelling

varlık ile varlık olmayanın varlığı hegel

edit: düzeltme.

devamını okuyayım »
06.02.2018 15:19