ucan ceket

  • 147
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

kemençeci nikolaki

şehnaz saz semaisi ve buselik peşrevi de sanatsal değer bakımından zirvelerde olan besteci ve saz sanatçısı. 30 civarında eseri olduğu bilinmekle birlikte günümüze 12'si saz semaisi olmak üzere 21 bestesi ulaşabilmiştir.

edit: imla.

devamını okuyayım »