umberto d

  • azimli
  • mangal yürekli rişar (505)
  • 7715
  • 57
  • 12
  • 0
  • 4 gün önce

10 yaşındaki çocuğun kafasına türban takmak

koç üniversitesi öğretim üyesi çiğdem kağıtçıbaşı, başörtüsü serbestisini kategorik olarak reddeden bir akademisyen değil. ancak örtünmenin buluğ çağından önceye indirilmesinin çocuğa vaktinden önce cinsellik dayatmak olduğunu söylüyor. kadın-erkek ilişkilerini sadece cinselliğe indirgeyen zihniyetin hâkim olmasından kaygılı. bütün bunların arkasında ise ataerkil ideolojinin yattığını düşünüyor. ona göre din sadece bir meşrulaştırma aracı.

"kız çocukları neden saçlarını örter? tam bir cevap verilemiyor, çünkü aslında cevap cinsellikle ilgili. ben bunun o yaşa indirilmesini çocuk gelişimi bakımından fevkalade yanlış buluyorum. bilimsel araştırmalar gösteriyor ki o yaştaki ilişkiler eşitlikçi ve insancıl ilişkiler şekline girmeye başlar. kız-erkek ayırmadan çocuklar birbirlerini arkadaş olarak görür. gerek oyunda gerek sınıf içinde çocuk bu şekilde gelişir. çok daha sonra çocukluktan buluğ devresine geçtikten sonra cinsel kimlik ön plana çıkar. erken yaşlarda çocuğa türban gibi simgesel özelliği olan bir giyim tarzını vermek, özendirmek veya dayatmak aslında çocuğa vaktinden evvel cinselliği öğretmektir. cinselliği çocuğa indirmek ayıptır. cinsellik bazında bir ilişki 10 yaşındaki bir çocuğa yakışmıyor. aslında en büyük sorun kız çocuğunun erkek çocuktan ayrılması. halbuki cinsiyete dayanmayan, hele cinselliğe hiç dayanmayan yakın arkadaş ilişkileri olabilmeli ki o çocuk ileride topluma katıldığında herkese eşit gözle baksın."

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27334857.asp

koç üniversitesi psikoloji bölümü öğretim üyesi, ortaokulda türbana izin verilmesinin ‘çocuğa özgürlük‘ olmadığını vurgulayarak, ”çocuğun özgür iradesiyle türban taktığı kabul ediliyorsa seçimlerde oy da versin” yorumunu yaptı.

"küçük yaştan itibaren daha ataerkil değerleri pekiştiriyor. bu, kız çocuklarına “namuslu, mazbut kadınlar başını örter” mesajı veriyor. örtmeyen namuslu değil mi? bu ciddi bir ayırım. iki farklı toplum yaratılıyor. ataerkil dünya görüşü din kullanılarak meşrulaştırılıyor. temel kültürümüz zaten ataerkil. bu görüye göre kadın ve erkek eşit değildir. kadının korunması gerekir. din de böyle emrediyor diyerek cinsiyet ayrımcılığı meşrulaştırılıyor."

http://www.diken.com.tr/…a-secimlerde-oy-da-versin/

devamını okuyayım »